Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi ska bli mer synliga på arbetsplatserna”

INFÖR FULLMÄKTIGE Att få fler förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Det är den enskilt viktigaste frågan för Sveriges Farmaceuter under de närmsta åren, tycker Lisa Ekstrand som ställer upp för omval som vice ordförande.

Den 23-24 november hålls Sveriges Farmaceuters fullmäktigemöte, som kan liknas vid förbundets riksdag. Då ska bland annat en ny styrelse väljas.

Lisa Ekstrand har varit vice ordförande i Sveriges Farmaceuter i fyra år och valberedningen föreslår att hon fortsätter på posten under den kommande perioden.

Var det självklart att ställa upp för omval?

Ja, jag känner att det i förbundet pågår så många stora förändringar som jag varit med och byggt upp och nu vill se resultatet av. Framför allt har vi i styrelsen arbetat för att vi ska vara starkare och mer synliga ute bland medlemmarna. Vi ska vara mer tillgängliga till exempel i jobbiga förhandlingar på arbetsplatserna, säger Lisa Ekstrand.

Till vardags arbetar Lisa Ekstrand på ett öppenvårdsapotek i Malmö och hon är även huvudskyddsombud inom Apoteket AB. Nyligen blev hon dessutom adjungerad universitetsadjunkt i samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet där hon undervisar både receptarie- och apotekarstudenter.

Under fullmäktige ska deltagarna bland annat utvärdera styrelsens arbete under den förgående tvåårsperioden. När Lisa Ekstrand blickar bakåt är hon mest nöjd med att den vikande trenden för förbundets medlemssiffror har vänt uppåt efter några års nedgång.

Det hon är minst tillfreds med är att förbundet ännu inte fått fler förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Det räcker inte att vi har 7000 upprörda medlemmar om vi ska bli starka. Nu när vi vänt skutan kring medlemsantalet har vi i styrelsen sagt att det viktigaste rent strategiskt är att vi rekryterar fler förtroendevalda. Ju fler vi har lokalt nära medlemmarna, desto mer kan vi jobba efter medlemmarnas önskan när det gäller exempelvis lön, arbetsmiljö eller professionsfrågor, säger Lisa Ekstrand.

För att lyckas få fler förtroendevalda behöver förbundet bli bättre på att fånga upp det engagemang och de idéer som finns bland medlemmarna, enligt Lisa Ekstrand.

Konkret handlar det om att vara ute mer på arbetsplatserna och direkt ställa frågan om att engagera sig och bli arbetsplatsombud till den som verkar ha ett intresse och idéer. Det ska även vara tydligt vart man ska vända sig om man vill engagera sig i förbundet.

Någon annan fråga som du tycker är extra viktig under den kommande perioden?

Varje sektion har ju sina bitar som är viktiga. För apotekssektionen är arbetsmiljön den fråga jag verkligen ser att vi måste jobba mer med. För offentlig- och industrisektionen handlar det mycket om att sätta vår profession på kartan. Framför allt inom landstingen måste det bli mer konkret för arbetsgivarna vad det innebär att anställa en klinikfarmaceut, att man har en unik kompetens.

Vad ser du mest fram emot på fullmäktige?

Jag är mest nyfiken på att höra mer om vad våra medlemmar vill ha ut av förbundet under de närmsta åren.

Valberedningens förslag är att Ulf Janzon blir ny ordförande i Sveriges Farmaceuter, och att Inger Näsman blir andre vice ordförande.

Andra läser