Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klart för farmaceuter i receptkedjan på apotek

Strax efter klockan 16 idag röstade riksdagen igenom regeringens apoteksproposition. Det innebär bland annat ökade krav på farmaceuter i receptkedjan framöver.

Propositionen antogs som väntat med undantag för en fråga om returrätt på kylvaror som bollades tillbaka till regeringen i ett tillkännagivande, och en fråga om receptregister av redaktionell karaktär. Se vår artikel från förra veckan för mer information.

Förslaget om farmaceuter i receptkedjan, där tre allianspartier protesterat via en följdmotion, är en av de förändringar som nu blir verklighet.

En stabil riksdagsmajoritet, 195 mot 106, röstade i slutändan för detta förslag, sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna ställt sig bakom förslaget.

Här är ett urval av förslagen i regeringens proposition som nu röstats igenom:

Apotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas

Ökade krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga

Möjlighet till retur av receptbelagda läkemedel införs i lagen om handel med läkemedel

Huvudansvaret för att beställda läkemedel för en enskild konsument kan expedieras inom 24 timmar flyttas från apoteken till partihandlare

Krav på att endast farmaceuter ska få ”utföra de uppgifter som har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel och lämna information och rådgivning till konsumenten i samband med att recept expedieras”

TLV bör få i uppdrag att i en förstudie utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek

Alla apoteksaktörer får möjlighet att bedriva verksamhet genom apoteksombud

Mer information och kommentarer under morgondagen.

Andra läser