Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Släng inte Nordkorea på mig igen”

Idag debatterades apotekspropositionen i riksdagens kammare. Det hettade till när Emma Henriksson (KD) och Karin Rågsjö (V) diskuterade höjda kompetenskrav i receptkedjan och apoteksmonopolet.

Som vi skrev i torsdags välkomnar riksdagens socialutskott i princip alla förslag i propositionen, vilket gör att den väntas röstas igenom senare i veckan.

Utskottet gjorde dock ett så kallat tillkännagivande när det gäller förslaget om apotekens returrätt, man vill här att regeringen återkommer med ett förslag där man övervägt om även läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring ska omfattas av returrätten.

Idag debatterades regeringens “propp” i riksdagens kammare.

Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD) inledde med att hon välkomnar många av regeringens förslag, men motsätter sig att kompetenskraven på apoteken ska detaljstyras.

– Det finns inget som tyder på att det skett någon försämring i apotekens rådgivning på senare tid. Dessutom har vi en farmaceutbrist.

– Man kan jämföra med en klinikchef inom sjukvården som har rätt att fördela arbetet baserat på medarbetarnas kompetens. Det finns ingen anledning att i lag detaljreglera kompetenskraven på apoteken, med det här förslaget finns en risk att vi får se en minskning av apotekens öppettider, sa Emma Henriksson.

Hon fick mothugg av Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande i utskottet.

– Det finns tecken på att tillgängligheten av läkemedel minskat efter omregleringen. Vi har också sett problem på marknaden med avsaknad av kompetensutveckling och mindre tid för rådgivning. Åtgärder behövs. Det är svårt att förstå hur man kan ha invändningar mot förslag som ökar kvaliteten, sade hon.

Emma Henriksson tog också upp frågan om returrätt på kyl- eller frysförvarade läkemedel.

– De här läkemedlen motsvarar bara fem procent av sortimentet, men en fjärdedel av värdet. Frågan har betydelse för apotekens lagerhållning. Här krävs det att regeringen gör en noggrann utvärdering.

Jan Lindholm (MP) menade dock att regeringen faktiskt gjort en grundlig utredning av frågan om returrätt på varor som kräver kyl- eller frysförvaring.

– Det här är en komplex fråga där regeringen kom fram till att det inte är lämpligt att införa detta just nu. Enligt läkemedelsbranschen skulle det krävas stora investeringar för att garantera kuranta läkemedel, sa han.

Han kritiserade utskottet för tillkännagivandet i frågan.

– Att tillsätta ytterligare en utredning i denna fråga, vilket nu måste göras, kan inte vara ett ansvarsfullt utnyttjande av statens resurser. Tyvärr verkar det pågå någon sorts tävling mellan utskotten om vem som kommer med flest tillkännagivanden, vilket är rena sandlådan, sa Jan Lindholm.

Barbro Westerholm (L) lyfte, i skenet av förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan som hon stöder, flera vägar att stävja farmaceutbristen.

– Det kan handla om att öppna dörren för farmaceuter över 67, att snabbare få ut nyanlända farmaceuter på arbetsmarknaden eller att locka personer som valt andra sektorer till apotekssektorn. Sedan kan det vara så att vi behöver se över antalet utbildningsplatser.

Den enda replikväxlingen skedde mellan Emma Henriksson (KD) och Karin Rågsjö (V), sjukvårdspolitisk talesperson, som kritiserade respektive försvarade förslaget om receptkedjan.

– När jag frågar om mina läkemedel på apoteket och inte får ett bra svar, vilket faktiskt hänt mig, undrar jag ju vad som pågår. För mig är det en självklarhet att den mest utbildade apotekspersonalen ska expediera receptläkemedel, sa Karin Rågsjö.

Hon anklagade också allianspartierna som reserverat sig mot förslaget om farmaceuter i receptkedjan för att vara för marknadsvänliga i apoteksfrågan.

Emma Henriksson underströk att det bör vara upp till den verksamhetsansvarige att fördela arbetet på apoteken så att rätt person gör rätt sak.

Hon refererade också vid ett tillfälle till tiden då Sverige tillsammans med Kuba och Nordkorea var de enda länderna i världen med statliga apoteksmonopol.

Det fick Karin Rågsjö att se rött.

– Släng inte Nordkorea på mig en gång till!, röt Rågsjö.

Votering om apotekspropositionen sker i riksdagens kammare på torsdag, den 7 juni.

Andra läser