Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se fler kommunapotekare

Tre tunga L-politiker vill se en satsning på kommunapotekare med uppgift att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre.

Det är Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, Monika Broman, ordförande i beredningen för primärvård samt riksdagsledamoten Barbro Westerholm som argumenterar för att fler kommuner bör satsa på kommunanställda apotekare.

De beskriver i ett debattinlägg problemet med olämplig läkemedelsanvändning hos äldre och refererar till genomförda kommunapotekarprojekt i Norrbottens och Jönköpings län samt en pågående satsning i Linköpings kommun.

De pekar bland annat på att läkemedelsbehandling är en kommunal angelägenhet, inte bara ett ansvar för sjukvården. I det pågående projektet i Linköping finns även ett samverkansavtal med enheten för klinisk farmakologi vid universitetssjukhuset, vilket möjliggör viss forskning.

”Kommunapotekarna har finansierats tillsammans av kommun och landsting, med uppgift att genomföra läkemedelsgenomgångar och upparbeta rutiner för dessa. En viktig insats är kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal om vad man ska tänka på vid läkemedelsbehandling av äldre och att vara observant på biverkningar. Till detta kommer att vara specialiststöd i läkemedelsfrågor”, skriver L-politikerna.

Läs debattartikeln i Norrköpings Tidningar här.

Kristina Billberg, ordförande för Sveriges Farmaceuter, välkomnar utspelet.

– Det här är en fråga vi arbetar mycket aktivt med. Det är glädjande att se att politiker börjat få upp ögonen för de möjligheter som finns i kommunapotekarrollen. Det här är en ny väg för vår yrkeskår att bidra till förbättrad läkemedelsanvändning hos gruppen sårbara äldre där ju ansvaret idag till stor del ligger hos kommunerna, säger hon.

Läs våra tidigare artiklar om satsningarna i Norrbotten och Jönköping och Dagens Medicins artikel om kommunapotekaren Marwa Shabo i Linköping här.

Andra läser