Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Här finns landets receptarier

Receptarierna är mer jämnt fördelade över landet än apotekarna. Flest finns per capita i Uppsala, Västerbottens och Kalmar län som alla har studieorter, medan bristen är stor i sydligaste Sverige. Avsaknaden av en receptarieutbildning i Skåne är ett stort problem för apoteksbranschen.

Bristen på farmaceuter aktualiseras i Apoteksföreningens aktuella branschrapport, som presenterades tidigare i veckan.

Arbetslösheten, inte minst för receptarier, är idag i princip obefintlig. Även om det totala antalet nyexaminerade farmaceuter som söker sig till apotek ungefär motsvarar de som pensioneras, råder enligt branschrapporten en faktisk bristsituation. Detta dels på grund av att branschen växer, och dels eftersom det behövs farmaceuter för att bemanna över 1 400 apotek från Kiruna till Ystad.

Analogt med gårdagens artikel om apotekarnas fördelning i landet har Svensk Farmaci gjort körningar som avser receptarier i Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi har tittat på receptarier som är sysselsatta i offentlig och privat regi inom alla näringsgrenar, och använt de senast tillgängliga uppgifterna i databasen från november 2015.

I genomsnitt fanns det vid mättillfället 56 receptarier per 100 000 invånare i landet.

Flest fanns i Uppsala län (96), Västerbottens län (91) och Kalmar län (85). I alla tre länen finns universitet som utbildar receptarier.

Lägst antal sysselsatta receptarier per capita fanns det i Blekinge (38), Södermanland (41), Jönköping (45), Örebro (47) och Skåne (49). Häromåret startades en receptarieutbildning på Malmö Högskola, men efter bara en intagning så stoppades intaget till utbildningen av budgetskäl.

I motsats till apotekarna har antalet sysselsatta receptarier minskat sedan millennieskiftet. År 2000 fanns det 63 receptarier per 100 000 invånare i landet, att jämföra med 56 år 2015. En förändring över tid är att Skåne vid millennieskiftet låg över riksgenomsnittet i ”receptarietäthet”, medan det idag alltså är tvärtom. Kalmar län har gjort den motsatta resan, från relativt få receptarier till många.

Receptarier, sysselsatta i offentlig och privat regi inom alla näringsgrenar, per 100 000 invånare, november 2015:

Riket: 56
Stockholms län: 51
Uppsala län: 96
Södermanlands län: 41
Östergötlands län: 58
Jönköpings län: 45
Kronobergs län: 55
Kalmar län: 85
Gotlands län: 80
Blekinge län: 38
Skåne län: 49
Hallands län: 55
Västra Götalands län: 53
Värmlands län: 56
Örebro län: 47
Västmanlands län: 51
Dalarnas län: 68
Gävleborgs län: 55
Västernorrlands län: 60
Jämtlands län: 57
Västerbottens län: 91
Norrbottens län: 75

Källa: Socialstyrelsen.

Andra läser