Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skev fördelning av apotekare i landet – trenden förstärks

Den geografiska fördelningen av apotekare i landet är mycket skev – och trenden förstärks. I Uppsala län finns sexton gånger fler apotekare per capita än i Norrbotten.

Det visar körningar som Svensk Farmaci gjort i Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal. Statistiken gäller apotekare som är sysselsatta i offentlig och privat regi inom alla näringsgrenar, och avser de senast tillgängliga uppgifterna i databasen från november 2015.

I genomsnitt fanns det då 41 apotekare per 100 000 invånare i landet. Uppsala län toppar överlägset med 157 apotekare per 100 000 invånare, följt av Stockholms län (70), Västra Götaland (39) och Skåne län (29). Glesast mellan de yrkesverksamma apotekarna är det i Norrbottens (10) och Gotlands län (12).

Vi har också jämfört hur apotekartätheten i landet utvecklats över tid. År 2000 fanns det i landet 19 apotekare som var sysselsatta i offentlig och privat regi inom alla näringsgrenar på varje 100 000 invånare. I november 2015 var motsvarande siffra alltså 41. Apotekartätheten mätt enligt ovan har således mer än fördubblats på 15 år.

Men denna starka trend gäller inte i hela landet. Apotekarnas skeva fördelning geografiskt tycks nämligen vara något som också tilltar över tid.

Sedan år 2000 har antalet sysselsatta apotekare per 100 000 invånare i Uppsala län ökat från 53 till 157 – en ökning på 296 procent. I Stockholms län är motsvarande ökning 189 procent.

I Norrbotten har dock antalet apotekare per 100 000 invånare under samma period bara ökat med 25 procent, och i Värmland med 31 procent.

Det finns dock exempel på län som gått från en relativt låg apotekartäthet till en jämförelsevis hög sådan under perioden. I Jämtlands län har antalet apotekare per capita till exempel ökat med 255 procent sedan millennieskiftet.

Vi återkommer inom kort med motsvarande körningar för receptarier.

Apotekare, sysselsatta i offentlig och privat regi inom alla näringsgrenar, per 100 000 invånare, november 2015:

Riket: 41
Stockholms län: 70
Uppsala län: 157
Södermanlands län: 21
Östergötlands län: 15
Jönköpings län: 24
Kronobergs län: 12
Kalmar län: 16
Gotlands län: 12
Blekinge län: 25
Skåne län: 29
Hallands län: 26
Västra Götalands län: 39
Värmlands län: 17
Örebro län: 25
Västmanlands län: 24
Dalarnas län: 24
Gävleborgs län:22
Västernorrlands län: 18
Jämtlands län: 23
Västerbottens län: 16
Norrbottens län: 10

Källa: Socialstyrelsen.

Andra läser