Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nedräkning till säkrare läkemedel har inletts

Om ett knappt år ska det nya e-verifikationssystemet för läkemedel vara ”up and running”. Vid ett möte på Läkemedelsverket igår dryftades en av de kvarstående knäckfrågorna, hur sjukvården ska hantera systemet. UPPDATERAD 15:16

Det nya systemet innebär att varje receptbelagd förpackning med humanläkemedel får en unik 2D-kod och en säkerhetsförsegling.

Uppgifter om alla förpackningar laddas upp av läkemedelsföretagen och ska kunna nås via en EU-gemensam ”hub”. Verifieringen görs genom skanning av förpackningar i samband med utlämnande till kund eller patient.

Bakgrunden är ett EU-direktiv om förfalskade läkemedel från 2011.

Om ett knappt år, den 9 februari 2019, ska det nya systemet vara i full drift.

– Då måste apotek, distributörer, sjukvården och läkemedelsföretagen vara färdiga, säger Anita Finne Grahnén, vd för Organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS).

Igår hölls ett möte på Läkemedelsverket som bland annat handlade om hur sjukvården ska hantera de nya kraven.

Frågan försvåras av att läkemedelsförsörjningen fungerar olika i landstingen.

– Det tydliggjordes åtminstone att sjukhusapoteksfunktioner kommer att kunna avaktivera produkter, det kommer av allt att döma inte att ske ute på vårdavdelningarna. Hur det ska gå till i de olika landstingen är respektive vårdgivares ansvar, men också något som e-VIS behöver analysera för att bättre kunna besvara frågor, säger Anita Finne Grahnén.

Läs mer om e-verifikationsprojektet i Svensk Farmaci nr 2/18 i april.

Andra läser