Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Olika lagstiftning för kosmetika och läkemedel”

Helena Uppfeldt, farmaciutredare på Läkemedelsverket, kommenterar Anders Cronlunds blogg om hur ingående ämnen redovisas på apoteksprodukter och hur styrkor anges på läkemedelsförpackningar.

Handkrämen från Apoliva är kosmetika och lyder under kosmetikalagstiftningen som föreskriver att innehållsämnen ska anges på engelska.

Propyderm är ett läkemedel som därmed ska uppfylla läkemedelslagstiftningen och då ska innehållsämnen anges på svenska och i första hand med de namn som anges i Europafarmakopén. Märkningen för läkemedel granskas av Läkemedelsverket innan godkännande.

Att styrkorna anges på olika sätt är lite olyckligt – historiskt sett användes procent, men för flera år sedan gick man över till mg/g, så de produkter som har styrkan angiven i procent har funnits länge på marknaden.

Eftersom ingen av uppgifterna är fel har LV bedömt att förändringen inte generellt medfört risk för patientsäkerheten, varför regulatorisk åtgärd inte har vidtagits.

Helena Uppfeldt, farmaciutredare, Läkemedelsverket

Läs Anders Cronlunds blogginlägg här.

Andra läser