Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Barn riskerar att fara illa”

FÖRDJUPNING: Apotekens policy för sina e-lösningar gör att utsatta barn riskerar att fara illa, säger Sveriges Farmaceuters förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja. Frågan måste lösas på ett bättre sätt än idag, anser hon.

Som vi uppmärksammat i flera artiklar ger apotekens e-lösningar vårdnadshavare total insikt i sina barns aktuella e-recept, oavsett hur gamla barnen är.

Detta oavsett om där finns känsliga uppgifter om till exempel p-piller, som barnet inte vill att föräldrarna ska känna till.

Använder man datorn eller mobil-appen slipper man som vårdnadshavare undan den lämplighetsbedömning som farmaceuten är ålagd att göra om föräldern ber om informationen på apoteket.

Som vi skrev i förmiddags är apoteksbolagens tillämpning enligt e-hälsomyndigheten förenlig med lagstiftningen.

– Frågan är dock om den är så lämplig. Jag tycker att kedjorna borde tänka om. Syftet med regleringen i patientsäkerhetslagen är ju att skapa ett skyddsnät för utsatta barn. Genom att göra den här informationen ständigt tillgänglig för föräldrarna urholkas lagens intentioner, säger Viktoria Juzovitskaja, Sveriges Farmaceuters förbundsjurist, som tittat närmare på frågan.

– Här finns i enskilda fall en risk för katastrofala följder för exempelvis tonårstjejer där det finns en hedersproblematik i bakgrunden. Det hade kunnat undvikas om en farmaceut fått bedöma situationen innan känslig information lämnades ut.

Men förskrivare kan ju lösa problemet genom att skriva pappersrecept i känsliga fall.

– Det är ett osäkert sätt att hantera frågan. Läkaren eller barnmorskan har ju i regel bara kontakt med barnet och kan bara bedöma situationen från det hållet så att säga. När en förälder efterfrågar information om sina barns recept på apoteket blir det lättare för farmaceuten att se varningssignalerna, säger Viktoria Juzovitskaja.

Andra läser