Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utökat utbyte välkomnas

Det vore bra om farmaceuter på apotek fick byta ut U-läkemedel mot läkemedel inom förmånen utan att först behöva ringa läkaren. Det tycker Sveriges Farmaceuter apropå ett aktuellt förslag från Socialdepartementet.

Regeringen har tagit fram ett förslag om att läkemedel utanför förmånen (U-läkemedel) ska få bytas till läkemedel inom förmånen på apoteket. Förslaget finns i en så kallad departementspromemoria som gått på remiss.

Regeringens förslag är separat från den pågående apoteksutredningens förslag. Den utredningen föreslog nyligen enhetliga priser på U-läkemedel i ett delbetänkande.

Sveriges Farmaceuter ställer sig i sitt remissvar positivt till förslaget om möjlighet till utbyte.

– Det här är bra för patienterna och underlättar för apotekare och receptarier som arbetar på apotek. Ett exempel är Voltaren, där många förpackningsstorlekar är utanför förmånen, och andra diklofenak-preparat som är i förmånen. Idag måste farmaceuten ringa till förskrivare om hon eller han vill göra ett byte. Det behöver man alltså inte göra om förslaget går igenom, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

I Nya apoteksutredningens senaste delbetänkande föreslås att enhetliga priser på U-läkemedel införs i kombination med att man tillåter utbyte.

Andra läser