Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

MSD och Apoteket AB hjälper diabetespatienter

MSD och Apoteket AB satsar på förbättrad adherence hos patienter med diabetes typ 2 i det stora samarbetsprojektet Hälsoaktiv. Utvärderingen av den inledande piloten gav positiva resultat.

Hälsoaktiv är ett tre månader långt program för personer med typ 2-diabetes med inriktning på adherence.

Det innehåller bland annat ett inledande samtal med apotekspersonal, välkomst- och tips-sms samt e-post varannan vecka med instruktioner kring motion, kostvanor och livsstilsfaktorer. Varannan vecka får deltagaren svara på quiz på olika teman, exempelvis mat.

Rekrytering till programmet pågår för närvarande på apoteken. Totalt deltar 370 apotek i 14 län i projektet och förhoppningen är att rekrytera 5 000 deltagare innan årsskiftet. Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef på MSD i Sverige, berättade om Hälsoaktiv-satsningen vid FIP-kongressen i Seoul, Sydkorea, i september. Presentationen väckte stort intresse – att direkta samarbeten mellan apotek och läkemedelsindustri presenteras på FIP-kongresserna tillhör inte vanligheterna.

– Målet är att patienterna ska få en ökad läkemedelsnytta och bli friskare med hjälp av ett brett program som förutom läkemedlen inkluderar motion, kostvanor och andra livsstilsfaktorer, säger Mats Wennberg, apotekare inom förskrivet sortiment/hälsotjänster på Apoteket AB.

I en inledande pilotstudie inför satsningen, RxIQ, deltog 4 200 patienter och 231 apotek. I en utvärdering angav 70 procent av deltagarna att de blivit mer engagerade i sin behandling och 68 procent att de fått en större förståelse för sin behandling under piloten. 63 procent angav att de gärna skulle vilja använda tjänsten fler gånger.

I ett annat adherence-inriktat projekt inriktat på statinbehandling, Statinstödet, samarbetar Apoteket AB för närvarande med Stockholms läns landsting. Läs mer om Hälsoaktiv-programmet och Statinstödet i kommande artiklar.

Andra läser