Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svårt påverka miljön via val av läkemedel

Gör byte till generika på svenska apotek miljön en björntjänst? Det kan vara så i enskilda fall men frågan är komplex, enligt en ny studie från forskare i Göteborg.

Har det svenska generikabytet potentiellt negativa konsekvenser för miljön?

Frågan dryftas idag i ett TV4-reportage där Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg intervjuas, och där en ny studie refereras.

Av studien framgår att generika oftare än originalläkemedel tillverkas i länder med sämre miljökrav kring tillverkningen.

Följaktligen kan byten till generika som görs på svenska apotek i vissa fall leda till att kunden får läkemedel som är mindre ”miljövänligt” än det förskrivna.

Svensk Farmaci har tagit del av studien som ligger till grund för reportaget. Den har titeln ”Can branding and price of pharmaceuticals guide informed choices towards improved pollution control during manufacturing?” och publicerades i Journal of Cleaner Production i slutet av september.

Målet med studien var att, med hjälp av data från myndigheter, undersöka var läkemedel som säljs i Sverige har tillverkats och hur detta skiljer sig i grupperna originalläkemedel respektive generika.

Studien ville också klargöra om det är möjligt att påverka miljön genom medvetna val av produkter.

Av studiens slutsatser framgår att frågan är komplex. Det finns visserligen ett samband mellan lågt pris och dåliga miljöförhållanden i tillverkningsländerna som i sin tur är länkat till om produkter är generika eller originalprodukter.

Men detta är bara en övergripande trend – ofta finns inget sådant samband inom utbytesgrupperna. Det begränsar möjligheterna för individer, apotek eller landsting att göra medvetna val baserat på miljö.

Forskarna efterlyser istället ökad transparens kring tillverkningsort, förfinade subventioneringskriterier, frivilliga åtaganden från industrin, moderniserad reglering och utveckling av ländernas utbytessystem.

En tidigare statlig utredning av Sofia Wallström föreslog att miljöhänsyn bör kunna vägas in i samband med TLV:s subventioneringsbeslut, men förslaget förverkligades inte.

Idag har myndigheterna inget lagstöd för att väga in miljöaspekter i samband med beslut om exempelvis subventionering eller utbytbarhet.

Andra läser