Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Åtgärderna som krävs för att bekämpa antibiotikaresistens

De nya digitala vårdcentralerna kan bli en del i strategin för att minska problemen med antibiotikaresistens. Svensk Farmaci talade med Ulf Janzon, MSD, under den pågående farmacikongressen PSWC.

Under en session på Pharmaceutical Science World Congress, PSWC, idag, onsdag, behandlades utmaningarna med antibiotikaresistens. Ulf Janzon, policy- och kommunikationsdirektör på MSD som modererade sessionen, framhåller vikten av att det vidtas ett flertal åtgärder för att motverka antibiotikaresistens.

– Till att börja med måste vi använda de läkemedel som finns rätt så att rätt patient får rätt läkemedel, säger han.

Ett stort problem är bristen på nya antibiotika. Utvecklas nya antibakteriella läkemedel bör de användas så lite som möjligt för att undvika antibiotikaresistens också mot de nya substanserna. Det har lett till att intresset för att utveckla nya antibiotika har varit svalt från läkemedelsföretagens håll.

– Därför är det viktigt att hitta modeller där företag kan få betalt för nya läkemedel utan att det är kopplat till användningen, säger Ulf Janzon.

Hygienen på sjukhus är annan viktig del för att hålla resistensen i schack. Om patienter dessutom undviker att uppsöka sjukhus i onödan minskar risken för resistensutveckling än mer.

– Ett sätt att undvika onödiga sjukhusbesök är med hjälp av de digitala vårdcentraler som har lanserats. Har patienten en virusinfektion och får kontakt med en läkare på videolänk som kan tala om att det inte är så mycket annat att göra än att vänta ut infektionen är det bättre än om patienten uppsöker en akutmottagning och får samma besked, men då också får en ny smitta och dessutom riskerar att smitta andra, säger Ulf Janzon.

En fjärde faktor som han lyfter fram är vaccinationer.

– Vi kan lära oss av laxodlarna i Norge. Tidigare öste de på med antibiotika när fiskarna blev sjuka. Sedan insåg de att det inte var någon bra metod och började vaccinera istället. På så vis uppnådde de mycket bättre resultat.

– Vi har tidigare utrotat smittsamma sjukdomar med vaccination och vi kan göra det igen, tillägger han.

En ytterligare åtgärd som Ulf Janzon tar upp menar han samtidigt är både den enklaste och den svåraste.

– Det handlar om att få patienter att fullfölja sina antibiotikakurer. Slutar patienten att ta läkemedel så snart hon eller han börjar känna sig frisk finns det risk att några bakterier överlever och blir resistenta. Här har apoteken en viktig roll i att öka följsamheten genom god rådgivning.

Andra läser