Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utredningsförslag kan bli lyft för receptarier

Receptarier får en stärkt ställning om Apoteksmarknadsutredningens förslag om läkemedelsansvariga, LMA, går igenom.

När det över 1 000 sidor långa första delbetänkandet i Apoteksmarknadsutredningen presenterades i mars lyftes flera av förslagen fram i media. Men ett förslag som det knappt har talats om, som kan få stor betydelse, är det om skärpta regler för läkemedelsansvariga farmaceuter, LMA.

Enligt utredningen bör det krävas både yrkeserfarenhet och genomgången LMA-utbildning för att få vara läkemedelsansvarig. Det ska gälla både receptarier och apotekare. Det ska också införas krav på att de läkemedelsansvariga har inflytande över hur verksamheten organiseras.

Av delbetänkande framgår att många läkemedelsansvariga anser att kvalitetsarbete ibland prioriteras ner och att det är svårt att få personal och chefer att förstå vikten av att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor.

– De läkemedelsansvariga har en central roll för att säkerställa kvalitet och säkerhet på apoteken, men vi anser inte det har fungerat fullt ut. De här ändringarna skulle kunna stärka rollen som LMA, säger Anna Montgomery, apotekare på TLV som arbetade som utredningssekreterare i första delbetänkandet.

Enligt utredningen ger förslaget receptarier större möjligheter än i dag att utvecklas i en kvalificerad roll på öppenvårdsapotek då det innebär att receptarier får samma möjligheter som apotekare att bli LMA. I dag kan apotekare bli läkemedelsansvariga direkt efter examen medan det för att en receptarie ska kunna bli LMA krävs att tillståndshavaren för apoteket visar att receptarien har vidareutbildning och erfarenhet som kan anses tillräcklig.

– Som det är nu väljer apoteksaktörer ofta apotekare för att det är enklast. Om vårt förslag går igenom blir det samma krav för apotekare och receptarier vilket kan göra att fler receptarier kan komma i fråga som LMA, säger Anna Montgomery.

Sveriges Farmaceuter anser att det inte bör vara samma person som är LMA och apotekschef. Något sådant förslag har utredningen inte lagt.

Vore det inte rimligt att skilja rollen som ansvarig för säkerhet från rollen som chef med budgetansvar?

– Någon entydig bild av för- och nackdelar i att skilja eller inte skilja de två rollerna från varandra framkom inte i vår utredning. Ett krav på att skilja rollerna skulle också innebära ett relativt stort ingrepp i apotekens sätt att organisera sig, vilket vi inte bedömde rimligt utan ett starkare underlag för att det skulle ge positiva effekter.

Enligt förslaget ska det krävas särskild utbildning för att få arbeta som LMA. Det kan vara de i dag befintliga utbildningar som håller på några dagar och är frivilliga. Utredningen föreslår också att universitet skulle kunna erbjuda utbildningar.

– Det skulle vara positivt om universitet och högskolor tog på sig den uppgiften. Det kanske skulle kunna ges som en fristående kurs som kan tas efter apotekar- eller receptarieexamen, säger Anna Montgomery.

Andra läser