Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Möte på Ugandas landsbygd etsade sig fast

Män och ungdomar med hiv står i fokus för Farmaceuter utan gränsers nya projekt i två afrikanska länder.

En liten stad med höga berg och böljande natur, som vilken stad som helst i området. Men också en stad med en ovanligt hög andel invånare med hiv. Så beskriver Lars Rönnbäck, ordförande för svenska Farmaceuter utan gränser, samhället Lyantonde i södra Uganda.

Han är nyligen hemkommen därifrån. Tillsammans med apotekaren Eva Solly har han varit i Afrika för att förbereda tre projekt som Farmaceuter utan Gränser nu planerar att delta i.

I Lyantonde bor cirka 9 000 invånare. Av dessa har nästan 20 procent hiv. Det kan jämföras med drygt 7 procent för hela Uganda.

Central i staden är den genomfartsled som passerar samhället.

– Längs leden finns många prostituerade vilket är en bidragande orsak till att det är så hög andel av befolkningen som har hiv. Men det är inte enbart de som går till prostituerade som drabbas utan spridningen har skett till hela befolkningen i staden med omnejd, säger Lars Rönnbäck.

Farmaceuter utan gränser har tidigare haft ett program för hiv-prevention i Uganda. Det är nu avslutat men Lars Rönnbäck och Eva Solly vill inte att arbetet ska stanna av.

Under resan till Afrika har de gjort förstudier för deltagande i tre nya projekt, alla med syfte att minska spridningen av och förbättra behandlingen vid hiv.

– I Lyantonde ska vi arbeta med målgruppen män eftersom vi har sett att ansvarstagandet för att testa sig för sjukdomen och behandla sig för den är låg just bland män, säger Lars Rönnbäck.

Ungdomar mellan 10 och 19 år är också en grupp som organisationen riktar in sig på.

– Unga är en nyckelpopulation som vi har tittat på i våra förstudier och vårt andra projekt som ska genomföras i samma distrikt är inriktat på den målgruppen. En del av ungdomarna sexdebuterar mycket tidigt, en del har varit utsatta för sexuella övergrepp, många blir bortgifta unga, säger Lars Rönnbäck.

Tanken är att även starta ett program i Rwanda, som Lars Rönnbäck och Eva Solly också besökte på resan, och då ta med sig kunskaperna från Uganda.

I de två afrikanska länderna är det stora problemet inte tillgång på hiv-läkemedel då dessa betalas av staten. Däremot finns en skepsis mot att testa sig för hiv och för att använda de behandlingar som finns.

– Det saknas kunskap och man lyssnar hellre på vänner än på läkare och annan sjukvårdspersonal, säger Lars Rönnbäck.

På resan till Lyantonde träffade Lars Rönnbäck och Eva Solly representanter för myndigheter och politiker. De ordnade workshops där hiv-smittade och beslutsfattare deltog. Störst intryck på Lars Rönnbäck gjorde ett besök hos en mamma med hiv.

– Vi besökte henne och hennes familj i deras bostad på landsbygden. Hon har fem barn, varav ett har fått smittan överförd. Hennes ekonomiska situation är mycket ansträngd. Vi blev väldigt gripna av att besöka den här familjen, säger Lars Rönnbäck.

Han och Eva Solly har nu sökt medel från Forum Syd för att göra verklighet av projektplanerna.

– Vi har ansökt om sammantaget en och en halv miljon kronor. Får vi det startar vi de planerade programmen.

I så fall blir det de lokala samarbetsorganisationerna som kommer att driva verksamheten. Farmaceuter utan gränser tillsätter då en projektledare för att utvärdera och en arbetsgrupp för att stötta projektledaren.

Andra läser