Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rapport: Apoteken kan ta större plats i vården

Apoteken har mer att erbjuda för att förbättra människors hälsa, enligt en rapport från den internationella farmaceutorganisationen FIP.

Önskan att apoteken ska få en tydligare plats i vårdkedjan finns inte bara i Sverige. FIPs nya rapport ”Pharmacy as a gateway to care” visar på hur apotek kan bidra till bättre hälsa i ännu högre utsträckning än vad som redan sker.

– Rapporten lyfter fram värdet av att vården samverkar med apoteken för att skapa bästa tillgänglighet och bästa vård för patienterna. Den visar hur samverkan kan leda till goda resultat, säger Lars-Åke Söderlund, ledamot i FIPs exekutivkommitté för öppenvårdsapotek, till Svensk Farmaci.

I rapporten ges exempel på hur apotek i olika länder har tagit en mer aktiv roll i vårdkedjan. Ett exempel är från Schweiz.

– Det var så stor brist på primärvårdsläkare i Schweiz att staten beslöt sig för att utveckla enklare primärvård på apoteken. Modellen har blivit väldigt framgångsrik så både Spanien och Australien har visat intresse för att importera den, säger Lars-Åke Söderlund.

Han nämner också andra exempel där apoteken har flyttat fram sina positioner för förbättrad folkhälsa.

– I Portugal och på Irland ökade vaccinationsgraden väsentligt genom att apoteken blev delaktiga i vaccinationsprogram. Det gjordes i samverkan mellan vård och apotek för att få större genomslag och resultatet blev att fler patienter med ökad risk att bli allvarligt sjuka vaccinerades mot influensa.

Även i Sverige har ett par apotekskedjor erbjudit vaccination mot influensa de senaste åren.

Lars-Åke Söderlund framhåller att det för att möta framtidens utmaningar, med en allt äldre befolkning och en pressad vårdekonomi, är viktigt att kompetensen hos alla professioner inom vården används optimalt.

– Då regeringen nu i och med Apoteksmarknadsutredningen ser över apotekens framtida roll tycker jag att den här rapporten kan tjäna som inspiration, säger han.

Läs rapporten:
Pharmacy as a gateway to care: Helping people towards better health

Andra läser