Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny resurs ska lotsa nyanlända mot jobb

Sveriges Farmaceuter planerar att anställa en koordinator som ska underlätta vägen till legitimation och jobb för nyanlända farmaceuter.

Igår lämnade Sveriges Farmaceuters professionsutvecklare Clary Holtendal in en ansökan till Arbetsförmedlingen om så kallade främjandemedel för att kunna finansiera den nya tjänsten.

Sökande parter är förutom förbundet Almega Tjänsteförbunden, Svensk Handel, Sveriges Apoteksförening och Lif.

Koordinatorn är tänkt att vara lokaliserad på Sveriges Farmaceuters kansli.

– Den här personen ska stötta och underlätta för nyanlända på deras väg till legitimation och ett första arbete, säger Clary Holtendal.

I december poängterade företrädare från den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet i en artikel i UNT att det saknas samordning av information till personer som söker svensk legitimation.

– Den nya koordinatorn är tänkt att fylla denna lucka och hjälpa enskilda individer att hitta rätt. Det är problematiskt att 86 procent av de arbetslösa apotekarna idag kommer från utomeuropeiska länder. Vägen till legitimationen och den svenska arbetsmarknaden är långt ifrån spikrak, men med hjälp av en koordinator kan den åtminstone bli något rakare, säger Clary Holtendal.

Andra läser