Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det vill utredningen att apoteken ska göra

Det har länge på många håll rått förvirring om vilket uppdrag och ansvar som apoteken har. Apoteksutredningen vill ändra på saken och föreslår en helt ny paragraf i Lagen om handel med läkemedel. Precis som universiteten föreslås apoteken få tre uppgifter.

Nya apoteksutredningen vill tydliggöra apotekens uppdrag i Lagen om handel med läkemedel.

I förslaget ges apoteken – precis som universiteten och högskolorna – tre uppgifter.

– Tanken är att tydliggöra vad apoteken ska göra och vad som kan förväntas av den offentligt finansierade delen av apoteksverksamheten. Det skapar en gemensam bild av apotekens uppdrag och ansvar, och ökar förutsättningarna för samverkan med övrig hälso- och sjukvård. Det tydliggör även vad som inte ingår, vilket är viktigt inför diskussioner om farmaceutiska tjänster som går utöver grunduppdraget, säger Anna Montgomery, apotekare och fram till nyligen sekreterare i apoteksutredningen.

I korthet ska apoteken enligt utredningsförslaget:

Säkerställa att konsumenten så snart som möjligt får tillgång till läkemedel

Ge individuellt anpassad läkemedelsrådgivning/information

I förekommande fall genomföra utbyte av läkemedel

Andra läser