Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krav på förnyelse av farmaciutbildningarna

Apoteksutredningen vill att farmaciutbildningarna förändras för att möta apotekens behov och föreslår ändringar i examensordningen. Uppsala universitet gör en kraftig omstöpning av sitt apotekarprogram redan i höst.

Enligt Åsa Kullgrens apoteksutredning som presenterades förra veckan möter dagens farmaceutiska grundutbildningar inte fullt ut de behov som finns på arbetsmarknaden.

Mer konkret menar man att rådgivningen ibland brister i samband med receptexpedition på apotek, och att detta i sin tur bland annat beror på att farmaceuter i sin grundutbildning inte får tillräckligt träning och självförtroende i den rådgivande rollen.

Utredningen föreslår därför att nya krav på ”förmåga att ge individuellt anpassad information och rådgivning om läkemedel” läggs till i examensordningen för receptarieexamen.

För apotekarexamen föreslås samma formulering med tillägget att förmågan ska vara ”fördjupad”.

Som vi skrivit tidigare gör Uppsala universitet, Sveriges största lärosäte på farmaciområdet, en kraftig förnyelse av sitt apotekarprogram i höst.

I det omgjorda programmet finns nya kurser som till viss del adresserar de brister som utredningen lyfter fram. Det sker bland annat inom ramen för de nya terminsöverskridande kurserna Professionell utveckling, som vi uppmärksammat tidigare.

– Tanken är att belysa olika områden som apotekare kan arbeta inom, bland annat apotek, och stärka studenternas professionella identitet och utveckling. Vi vill att studenterna ska gå rakryggade ut i arbetslivet och känna att de har en unik kunskap, säger Anja Sandström, studierektor och koordinator för det nya apotekarprogrammet.

En kurs i professionell utveckling är ”Läkemedelsrådgivare till patient och samhälle” på tre högskolepoäng under termin 6, där studenterna får träna på att kommunicera relevant information på ett målgruppsanpassat sätt.

En annan nyhet är en kurs i fördjupad läkemedelsanvändning under termin 10, som ska läsas i nära anslutning till apotekspraktiken.

– Kursen läses efter de valbara kurserna. Ett inslag är att studenterna i grupp får uppgiften att ta fram förslag på en farmaceutisk tjänst. Den kan men måste inte ha koppling till apotek, berättar Anja Sandström.

Apotekspraktiken, som kommer att vara uppdelad på termin 6 och 10, förstärks också med mer fokus på kommunikation i det nya apotekarprogrammet i Uppsala.

Andra läser