Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill inventera farmaceutisk verksamhet i sjukvården

Det behövs en bättre samlad bild av ansvar och roller i läkemedelskedjan, enligt stiftelsen Nepi:s samverkansprojekt som nu levererat sin slutrapport. Projektet föreslår konkreta aktiviteter med bäring på apotekare och receptariers yrkesroller.

Under nära två år har 57 personer – läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och myndighetsanställda – deltagit i projektet.

De har bland annat svarat på frågor om hinder för god läkemedelsanvändning i vardagen och vad som kan göras för en bättre användning.

Till skillnad från den nationella läkemedelsstrategin, där problemområden identifieras av myndigheter och organisationer, har Nepi:s projekt fokuserat på problem som enskilda personer – både patienter och personer som arbetar med läkemedelsfrågor – upplever kring läkemedel i vardagen.

Den huvudsakliga slutsatsen är enligt Nepi att det saknas en ”gemensam och organisationsöverskridande bild kring ansvar och roller i läkemedelskedjan”. Detta leder till onödigt merarbete och kan försvåra utveckling av arbetsformer.

Ett av tio fokusområden i projektet handlar om öppenvårdsapotekens roll i hälso- och sjukvården.

”Farmaceut som expedierar läkemedel eller ger råd utgör en del av vårdkedjan medan den samlade apoteksverksamheten inte jämställs med hälso- och sjukvårdsverksamhet i förordningar. Apotekens
respektive farmaceuternas roll inom hälso- och sjukvården behöver förtydligas”, skriver Nepi.

I rapporten föreslås också konkreta aktiviteter kopplade till fokusområdena. I relation till fokusområdet ovan föreslår Nepi ett tydliggörande av befintligt regelverk från Socialstyrelsen.

En annan slutsats/fokusområde i rapporten är att farmaceutisk verksamhet inom hälso- och sjukvården behöver beskrivas tydligare och samordnas bättre.

Rapportförfattarna föreslår här en inventering av förekomst, styrning och kompetensutveckling.

Läs slutrapporten från samverkansprojektet här.

Andra läser