Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Klokt att titta på dosfrågan igen”

Det är synd att några ambitioner inom tjänsteutveckling på apoteken inte syns till. Å andra sidan är det välkommet att dosfrågan analyseras eftersom dagens system är långt från optimalt, tycker SFa:s ordförande apropå de nya direktiven till apoteksutredningen.

Kristina Billberg Fritjofsson, Sveriges Farmaceuters ordförande, beskriver frågan om receptläkemedel utanför förmånen som den viktigaste i tilläggsdirektiven som vi skrev om i morse.

– Det var väntat att det här dök upp. Det är en viktig fråga för branschen som har flera bottnar. Som fackförbund väljer vi att inte kommentera denna typ av finansieringsfrågor, säger hon.

– I övrigt kan jag tycka att det är synd att man inte lade ett specifikt direktiv kring tjänsteutveckling. Det borde dock inte vara uteslutet att man kommer med förslag inom ramen för det ursprungliga uppdraget där man väljer att hitta en finansiering inom systemet, säger hon.

Regeringen anser i de nya tilläggsdirektiven att dosmarknaden – som senast analyserades i Sofia Wallströms utredningsarbete för några år sedan – återigen behöver belysas.

Detta för att få grepp om ”huruvida nuvarande struktur är ändamålsenlig för att säkerställa patientsäkerheten och ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser”.

– Det är mycket välkommet att utredningen tittar på dosfrågan, där dagens system med klusterupphandlingar och ideliga överklaganden är långt ifrån optimalt. Systemet gör det bland annat svårt för landstingen att planera verksamheten. Det är klokt att se över frågan, inte minst utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Kristina Billberg Fritjofsson.

Andra läser