Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minister vill se förbud mot direktavtal

Regeringen tillsätter som aviserat nu en stor utredning av finansiering och prissättning av läkemedel. Sjukvårdsministern argumenterar för ett förbud för landsting att på egen hand ingå prisavtal med läkemedelsbolag. Att utreda ett sådant förbud ingår i uppdraget.

Regeringen tillsätter nu en ny statlig utredning för att se över finansieringen och prissättningen av läkemedel.

Det system som finns i dag för att finansiera, subventionera och prissätta läkemedel är komplext och svåröverskådligt, anser regeringen, som därför tillsätter en stor översyn.

En viktig fråga är, enligt TT som talat med sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), hur nya effektiva läkemedel ska bekostas.

– De gör det möjligt för patienter dels att överleva, dels att leva friskare liv än de annars hade kunnat göra, och det är naturligtvis fantastiskt. Samtidigt är många av dessa nya läkemedel dyra och vi riskerar en situation där de tränger ut andra typer av behandlingar eller där det blir en diskussion om att de leder till ojämlikhet mellan olika patienter, säger Gabriel Wikström till TT.

Bakgrunden till utredningen är bland annat att den så kallade Cimzia-domen i Högsta förvaltningsdomstolen anses kräva ett agerande från regeringens sida. Regeringen vill nu utreda ett förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag.

– Vi tror att om enskilda landsting börjar göra egna avtal i alltför stor omfattning så kommer det att leda till att man kanske får kortsiktiga vinster för enskilda landsting men i slutändan kommer alla att bli förlorare, säger Gabriel Wikström (S), till TT.

Såväl läkemedelsindustrins branschorgan Lif, apoteksföreningen och Sveriges Farmaceuter har uttryckt att man välkomnar att prissättningen utreds.

Läs kommittédirektiven till utredningen här.

Andra läser