Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Goda resultat i Medisinstart-projektet

Strukturerade samtal med farmaceut i samband med nyinsättning gav en ökad följsamhet hos patienterna. Det visar den vetenskapliga utvärderingen av Medisinstart-projektet i Norge.

Idag presenterades de första resultaten från det norska forskningsprojektet Medisinstart i Oslo. Projektet syftar till att ta reda på om strukturerade läkemedelssamtal med en farmaceut gör nytta för patienter och samhälle.

Cirka 1 500 patienter med nya blodförtunnande, blodfettssänkande eller blodtrycksänkande läkemedel inkluderades i studien som startade hösten 2014.

65 apotek i Norge har deltagit. Två uppföljningssamtal med farmaceut har erbjudits till hälften av patienterna medan den andra hälften utgjort en kontrollgrupp.

Sammantaget observerades en signifikant förbättrad följsamhet med cirka 5 procent efter 7 och 18 veckor jämfört med kontrollgruppen.

Den största förbättringen i följsamhet sågs hos patienter med blodfettssänkande läkemedel – 10,6 procent. Även denna förändring var signifikant.

– Enligt en analys som presenterades idag motsvarar detta en stor positiv hälsoekonomisk effekt när det gäller patienter som tar blodfettssänkande läkemedel, säger Per Kristian Faksvåg, direktör på den norska apoteksföreningen, till Svensk Farmaci.

Hela 63 procent av patienterna svarade att de skulle använda Medisinstart-tjänsten om den erbjöds på apotek. Endast 4 procent svarade att de skulle avstå.

– Det här är ett positivt utfall. Effekten är generellt något lägre än i den stora brittiska, snarlika NMS-studien, men sannolikt beror detta på en något högre förkunskapsnivå hos de norska patienterna. Men man ska komma ihåg att även vid en låg förbättring av följsamhet till dessa läkemedel så blir samhällsvinsterna stora, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening som deltog vid presentationen av resultaten i Oslo, till Svensk Farmaci.

– Den här studien är också intressant för oss i Sverige eftersom det svenska systemet är så pass likt det norska, och med tanke på apoteksutredningen som ska analysera tjänster som kräver farmaceutisk utbildning, säger han.

En slutrapport från forskningsprojektet ska presenteras av den norska apoteksföreningen vid årsskiftet. Då skriver vi mer i detalj om studiens utfall.

Andra läser