Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Juridisk härva tvingar landsting att börja om

Efter många turer tvingas de mellansvenska landstingen i ”sjuklövern” att göra om sin upphandling av dosläkemedel. Parallellt gör de en direktupphandling för att säkra leveranserna. En konsekvens av Kammarrättens utslag lär bli korta avtalstider i framtida dosavtal.

När Svensk Farmaci skrev om dosupphandlingen i de sju landstingen för senaste gången, förra hösten, hade Svensk Dos AB vunnit uppdraget.

Men tilldelningsbeslutet överklagades till Kammarrätten av Apotekstjänst AB.

Kammarrätten gav sedermera Apotekstjänst rätt på en av sina kritikpunkter. Rätten ansåg att landstingen skisserat på ett ramavtal och inte ett tjänstekontrakt, vilket gjorde den föreslagna avtalstiden på sju år för lång. Fyra år är max för ramavtal. Rättens dom innebar att landstingen skulle behöva göra om sin upphandling.

– Olyckligt nog bedömde Kammarrätten inte de övriga kritikpunkter som Apotekstjänst anförde. Det innebär att vi inte lärde oss så mycket av domen, mer än att vi kommer att behöva sikta på kortare avtalstider framöver. Vi fick till exempel inget besked om kravet på dosförpackningar, säger Teemu Lehtimäki, inköpschef på Landstinget Sörmland som håller i upphandlingarna.

Prövningstillstånd begärdes sedan i Högsta förvaltningsdomstolen, vilket avslogs. Därmed måste landstingen göra en förnyad upphandling.

Den kommer att ta tid, och för att säkra leveranserna har landstingen precis som Norrlandstingen nu tvingats göra en så kallad direktupphandling. Anbudstiden i denna går ut den 11 oktober.

– Vårt fokus ligger på att säkra leveranserna, det här är en kritisk tjänst som måste fungera, säger Teemu Lehtimäki.

Sjuklöverlandstingens avtal med nuvarande leverantör Apotekstjänst går ut till våren. Det tillfälliga avtalet är tänkt att gälla fullt ut från den 1 april 2017 och 12 månader framåt, med option på två förlängningar på vardera tre månader.

Andra läser