Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter uppmanas att tänka grönt

Farmaceuter måste ta sitt ansvar för att minimera läkemedels miljöpåverkan i alla led, fastslår FIP i ett nytt policydokument. Ett sätt är att lämna ut små förpackningar.

Policyn antogs vid den internationella farmacifederationen FIP:s världskongress i Buenos Aires förra veckan, där miljöfrågor bland annat stod i fokus.

Farmaceuternas ansvar omfattar hela förloppet från tillverkning, distribution, förskrivning och iordningsställande till utsläppen av mediciner och dess metaboliter i miljön, skriver FIP.

Rapporten uppmanar bland annat:

– Lärosäten att inkludera undervisning om läkemedels miljöeffekter i sina utbildningar.

– Regeringar att väga in miljöriskvärderingar i sina godkännande- och/eller subventioneringsprocesser.

– Farmaceuter att uppmuntra rationell läkemedelsförskrivning, till exempel användning av startförpackningar och små förpackningar.

Läs FIP:s statement, “Environmentally sustainable pharmacy practice: Green pharmacy”, i sin helhet här.

Läs mer om FIP-kongressen i Svensk Farmaci nr 5/16.

Andra läser