Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting vill ha slutenvårdsdos

Det är inte bara Västra Götaland som satsar stort på dosläkemedel till inneliggande patienter. Flera landsting utreder frågan och Halland har beslutat att införa slutenvårdsdos 2017/18.

I tryckta Svensk Farmaci nr 1/16 som kommer ut inom kort presenterar vi en kartläggning av slutenvårdsdos i hela landet. Den visar att allt fler landsting satsar eller överväger att satsa på läkemedel i dospåsar till inneliggande patienter.

Under hösten 2015 tog Apoex, efter en upphandling, över slutenvårdsdos i Stockholms läns landsting efter Apoteket AB. Ungefär 800 vårdplatser omfattas.

Satsningen i Västra Götaland som vi skrivit om i flera artiklar tidigare är betydligt större, här görs ett så kallat breddinförande. Hela 3 600 patienter ska få dosläkemedel i en verksamhet som ska drivas helt i egen regi.

Slutenvårdsdos finns också idag i mindre omfattning i Västmanland (Svensk Dos) och Norrbotten (Apoteket AB).

Utöver detta har nu Halland beslutat att införa slutenvårdsdos 2017/18. Fem andra landsting och regioner upphandlar eller utreder frågan för närvarande.

Läs mer om slutenvårdsdos i Svensk Farmaci nr 1/16.

Andra läser