Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Receptarie ett framtidsjobb

Många pensionsavgångar och liten konkurrens om jobben. Nyexaminerade receptarier går en ljus framtid till mötes fram till 2020, enligt Sacos rapport Framtidsutsikter.

På fem års sikt förväntas det vara liten konkurrens om jobben för nyexaminerade receptarier, enligt årets upplaga av rapporten.

Prognosen motiveras främst med det stora antalet apotek och att pensionsavgångarna beräknas vara många.

Prognosen är betydligt säkrare än den för apotekare som vi skrev om i morse. Osäkerheten bedöms som 2 på en skala mellan 1 och 5 där 1 innebär mycket låg osäkerhet.

Även om flyktingströmmarna inte innehåller några receptarier – sådana utbildas ju bara i de nordiska länderna – kan inflödet av apotekare som vi skrev om i morse indirekt komma att påverka receptariernas arbetsmarknad. Det tror Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– Nyligen invandrade apotekare kan så småningom komma att anställas på farmaceuttjänster inom apotekskedjorna, vilket i sin tur kan påverka kedjornas behov att anställa receptarier. Här är det viktigt att de nyanlända, precis som övriga farmaceuter, i så stor utsträckning som möjligt får arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger hon.

Andra läser