Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så kan farmaceuten möta flyktingkrisen

Mot bakgrund av flyktingkrisen i Europa har en snabbt sammansatt grupp apotekare inom FIP identifierat resurser som kan hjälpa farmaceuter i mötet med flyktingar - och sammanställt en vägledning.

Rapporten med råd om hur apotekspersonal kan hantera flyktingkrisen, “Providing pharmaceutical care to migrant populations”, innehåller mycket kring hur man kan etablera kommunikation när det råder språkförbistring.

– Apotekare och annan apotekspersonal behöver först bättre kännedom om dessa patienters sannolika hälsobehov. Sedan behöver de kunna förmedla läkemedelsrådgivning via en kombination av översatt terminologi och piktogrambaserade instruktioner, säger Jane Dawson, sekreterare i FIP:s sektion för militär- och akutfarmaci, i ett pressmeddelande.

Rapporten tipsar bland annat om en spanskutvecklad app som översätter beskrivningar av symtom från de vanligaste språken i flyktingpopulationerna till europeiska språk, vilka sjukdomstillstånd som är mest sannolika hos flyktingar och vilka speciella hänsyn som bör tas till nyanlända personer från olika kulturområden.

Läs rapporten i sin helhet här.

Andra läser