Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsrester rensas i pionjäranläggning

Sveriges första fullskaliga anläggning för att rena bort läkemedelsrester i avloppsvatten har byggts vid reningsverket i Knivsta.

Rester av läkemedel utgör problem i omgivningsmiljön. De kommunala reningsverken i Sverige saknar idag teknik för att rensa bort dessa.

Men inom forskningsprogrammet Mistra Pharma har en prototypanläggning tagits fram vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och med pengar från Havs- och Vattenmyndigheten har en fullskalig anläggning byggts i Knivsta, skriver tidningen Ny Teknik och Lif:s nyhetssajt Life-time.

I anläggningen används låga halter av ozon för att bryta ner läkemedelsresterna.

Hittills har cirka 300 000 kubikmeter avloppsvatten renats på 300 kg läkemedel i den nya anläggningen i Knivsta. Reningsgraden är 90 procent. En större anläggning, som också renar avloppsvatten med ozon, ska nästa år integreras och tas i drift i Nykvarnsverket i Linköping, skriver Ny Teknik.

Även i Stockholm finns planer på att uppgradera reningsverket i Henriksdal för att åstadkomma en bättre bortrening av läkemedelsrester.

Andra läser