Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stopp för smink på apotek

Den nya apotekslagen i Danmark knyter apoteken närmare vården. Lagen kräver att apotek erbjuder medicinsamtal till nyblivna kroniker och definierar även vilka sorts produkter som får och inte får säljas på apotek. Kosmetik får inte längre säljas på apoteken. Thony Björk, vicepresident i FIP, saknar motsvarande sortimentsdebatt i Sverige.

Sedan den 1 juli gäller Danmarks nya apotekslag som vi uppmärksammade här på sajten i maj.

Reformen väntas bidra till fler receptexpedierande enheter eftersom möjligheterna för enskilda apotekare som driver apotek att öppna apoteksfilialer förbättras.

Apotekarna får nu själva bestämma var upp till sju apoteksfilialer ska ligga inom en radie på 75 km från ”centralapoteket”. Detta antas bland annat öppna för fler filialer i anslutning till större köpcentra.

Men den nya lagen lägger också fler sjukvårdsnära uppgifter på de danska apoteken.

Från den 1 januari 2016 måste apoteken enligt lag erbjuda medicinsamtal till patienter som fått en nyinsatt kronisk behandling.

Samtalen ska inte ske vid apoteksdisken utan på ett annat ställe i lokalen.

Enligt hälsominister Nick Haekkerup skrevs medicinsamtalen in i lagen eftersom politikerna i högre grad än idag vill utnyttja apotekarnas kompetens.

– Apotekarna utför redan idag rådgivning vid köp av medicin, men apotekarnas kunskap kan användas bredare. Jag är säker på att det här kan ge en bättre läkemedelsbehandling och i slutändan leda till färre läkarbesök och sjukhusinläggningar, sa han i ett pressmeddelande tidigare i sommar.

Sundhedsstyrelsen har också fått i uppdrag att arbeta vidare med möjligheter för apotekare att lämna ut vissa definierade, idag receptbelagda läkemedel utan recept.

Här ska myndigheten bland annat inhämta erfarenheter från Storbritannien.

Dessutom sätter den nya lagen ramar för vilka typer av produkter som apotek får respektive inte får sälja vid sidan om läkemedel.

Bland produkter på den så kallade negativlistan, som apoteken alltså inte får sälja, finns en produktkategori som får allt större utbredning på svenska apotek: kosmetik.

I övrigt finns på negativlistan dagligvaror (godis, kryddor med mera), skor, böcker, leksaker, köksutrustning med mera.

– Att sälja läkemedel är och har alltid varit vårt kärnområde. Så övergripande är vi apotekare utmärkt tillfredställda med att få ramar för det vi får sälja förutom medicin, kommenterar Apotekerforeningens ordförande Anne Kahns i föreningens tidning Farmaci.

Thony Björk, vicepresident i FIP och tidigare ordförande för Sveriges Farmaceuter, tycker att den danska sortimentsstyrningen är intressant.

– Jag tycker det är intressant att politikerna i Danmark vill säkerställa och försvara ett professionellt apotekssystem med fokus på det man har ensamrätt till, det vill säga handel med och rådgivning kring, läkemedel, och att man utesluter vissa produkter som finns på den konkurrensutsatta marknaden, säger han.

– Vi skall ju inte glömma att apotek har en ensamrätt på receptläkemedel som man ersätts av samhället för och som också skapar kundströmmar. Jag saknar den debatten här i Sverige och ser att fokus ständigt förskjuts från receptaffären mot framför allt tandvård, hudvård och kosmetik på apoteken.

– Inte ens tjänster av karaktären förbättrad läkemedelsanvändning eller förbättrad hälsa får riktigt fäste i Sverige. ”Retail” är det som gäller och det i konkurens med massor av andra aktörer än apotek. Visst är det så att ersättningssystemet till apoteken inte ger riktiga incitament att utveckla receptaffären, men frågan är vad som är hönan och ägget? Man måste satsa för att vinna, och man måste visa att man gör skillnad. Då kan samhället fundera på annan modell, fortsätter Thony Björk.

– Det utveckling som skett i Danmark är ett bra exempel på att det går att utforma ett apotekssystem som fyller samhällets förväntningar på apoteken, inte kostar samhället för mycket och ger en tillräcklig lönsamhet för apoteken.

Andra läser