Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lång rad anklagelser mot avstängde chefen

Läkemedelsverket är färdigt med den promemoria där man yrkar på att den avstängde chef som misstänks för tjänsteförseelser sägs upp. Vecka 25 avgör personalansvarsnämnden ärendet.

Som vi skrivit tidigare avstängdes en hög chef på Läkemedelsverket nyligen efter misstänkta tjänsteförseelser.

Saco-S-föreningen på Läkemedelsverket är, som vi också skrivit tidigare, kritisk till hur Läkemedelsverket hanterat frågan.

I torsdags gick Saco-S föreningen ut med ett nytt uttalande till sin medlemmar, där man förtydligade att kritiken gäller hanteringen och inte sakfrågan.

Så här löd meddelandet:

”Saco-S föreningen vill göra ett förtydligande ang. ärendet med den avstängde direktören. I mejlet till medlemmarna den 13 maj yttrade vi oss om den formella hanteringen av ärendet och det olämpliga i att det landsomfattande pressmeddelandet sändes ut före utredningen. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare ska hanteras rättssäkert. I själva sakfrågan har vi inte yttrat oss eller tagit ställning. Vi kan nu bara önska ett skyndsamt avgörande av ärendet eftersom det är jobbigt för de inblandade parterna med en alltför utdragen process.”

Svensk Farmaci har nu tagit del av promemorian som tydliggör anklagelsegrunderna mot chefen.

Enligt denna ska chefen ha handlat i strid med Läkemedelsverkets interna regelverk och instruktioner från överordnade och handlat i strid med interna upphandlingsregler genom att göra en otillåten direktupphandling av en personutredning.

Dessutom ska chefen enligt promemorian ha ”uppvisat ett mycket olämpligt ledarskap och olämpliga beteenden”.

Därför föreligger saklig grund för uppsägning av personliga skäl, menar verket.

Enligt utredningen skulle flertalet av chefens förseelser var och en för sig ha kunnat räcka som grund för uppsägning.

Förseelserna kategoriseras i grova drag dels som ”illojalitet med verket och dess generaldirektör”, dels ”olämpligt ledarskap grundat i bristfälligt personligt omdöme och en återkommande oförmåga att uppträda på ett korrekt sätt gentemot medarbetare på alla nivåer i organisationen”.

Ett urval av de påstådda förseelserna gäller:

Bokning av möte med Socialstyrelsens ställföreträdande GD med flera utan uppdrag eller förankring hos GD

Koordinerat så kallade kärnprocessmöten/VD-möten med delar av ledningsgruppen utan förankring

Attesterat inköp av en dyrare Ipad till sig själv strax innan julledigheten i strid med interna regler

Bokning av resa till London i affärsklass i strid med verkets resepolicy

Bedrivit parallella utredningar av områden som andra direktörer fått i uppdrag att driva

Bokat möte med Socialdepartementet för att presentera en innovationsstödstrategi mot generaldirektörens vilja

På eget bevåg beställt en personutredning/utlåtande av en chefskollega som fått en ny direktörstjänst, i syfte att motverka den utnämningen

En stor del av promemorian innehåller också exempel på det som rubriceras som ”olämpligt ledarskap” från chefens sida.

Av respekt för involverade redovisar vi inte detaljer i dessa anklagelser.

Flera medarbetare ska ha kontaktat HR-direktören och berättat om problematiska beteenden hos chefen.

Flera medarbetare ska också ha begärt förflyttning till andra verksamhetsområden eller slutat på grund av chefens ledarskap.

Sammanfattningsvis har chefen, enligt promemorian, uppvisat ett ”mycket olämpligt ledarskap” i förhållande till sin höga tjänsteställning. Chefen ska ha agerat på ett sätt som kränker och skapar obehag hos medarbetare och själv ”blivit en symbol för bristfälligt ledarskap” på verket.

Chefens juridiska ombud, Kristina Ahlström, har tidigare tillbakavisat de anklagelser som framförts mot chefen.

”Hanteringen av den avstängda toppchefen är obegriplig och saknar rättslig grund”, sa hon i Svensk Farmacis artikel den 19 maj.

Svensk Farmaci har erbjudit henne att kommentera innehållet i promemorian, och vi återkommer eventuellt med en uppföljande artikel inom kort.

Under vecka 25 kommer verkets personalansvarsnämnd att sammanträda, meddelar verkets pressfunktion till Svensk Farmaci. Då väntas ärendet avgöras.

Andra läser