Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Effekt av spray mot förkylning ifrågasätts

Munsprayen Coldzyme som används mot förkylning säljer stort på apoteken. Produkten är klassad som medicinteknik och har därmed sluppit krav på kliniska prövningar som gäller för läkemedel. Dokumentationen är hemlig och experter ifrågasätter effekten, men Läkemedelsverket backar upp företagets hälsopåståenden.

Det är tryckta Dagens Medicin som i dagens nummer skriver om Coldzyme, en spray mot förkylning från företaget Enzymatica som säljer stort på apoteken.

Sprayen är tänkt att hindra förkylningsvirus från att infektera cellerna i svalget. Coldzyme innehåller enzymet trypsin och glycerol som tillsammans verkar osmotiskt på munslemhinnan vilket skapar en skyddande barriär.

Virus sväljs därmed ned istället för att infektera celler. Produkten sägs både minska risken för förkylning vid profylaktisk användning, och kunna förkorta sjukdomsförloppet vid tidig användning i infektionsförloppet.

Någon dokumentation som styrker påståendena om produkten är dock inte offentlig, med undantag för ett abstract från en studie på 46 patienter. Eftersom Coldzyme är klassat som medicinteknisk produkt har sprayen sluppit de krav på kliniska prövningar som gäller för läkemedel. Enligt Enzymaticas forskningschef finns dock data från totalt 1 458 patienter, skriver Dagens Medicin.

Denna dokumentation har nyligen granskats av Läkemedelsverket, som kom fram till att resultaten kan anses styrka hälsopåståendena – baserat på regelverket för medicinteknik.

Men Mikael Hoffmann, specialistläkare i infektionssjukdomar, klinisk farmakologi samt Nepi-chef, är ändå skeptisk.

– Den här produkten används som ett läkemedel och uppfattas nog så av många patienter. Om den också klassats som läkemedel ser jag det som mycket osannolikt att den blivit godkänd eftersom kraven på bevis för effekt där är större än för medicinteknik. Så länge företaget inte kan redovisa metod och resultat från pivotala studier på ett transparent sätt är det omöjligt att veta om preparatet fungerar, säger han till Dagens Medicin.

Andra läser