Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fond för läkemedel föreslås i rapport

Svensk cancerforskning tappar mark. Och ordnat införande räcker inte – det krävs en nationell fond för finansiering av nya cancerläkemedel under introduktionen. Det är två huvudnummer i årets Cancerfondsrapport som presenteras i morgon, onsdag.

En ny modell för ordnat införande, som Svensk Farmaci skrivit om flera gånger tidigare, sjösattes den 1 januari i år för att åstadkomma en snabbare och jämlikare tillgång till nya läkemedel i landet.

Men Cancerfonden vill gå ett steg längre. I morgon presenteras årets Cancerfondsrapport, som Svensk Farmaci tagit del av idag. Där föreslås att nya cancerläkemedel bör finansieras på nationell nivå, via en nationell fond, för att hjälpa landstingen att klara ekonomin under införandefasen.

Förslaget uppmärksammades även i ett inlägg av Cancerfondens generalsekreterare med flera i ett inlägg i Svenska Dagbladet häromdagen.

En nationell finansiering skulle bana väg för ”en generösare attityd mot svårt sjuka människor över hela landet”, menar Cancerfonden.

Detta behövs så länge som ”inte samtliga landsting finner en effektiv lösning för hur nya läkemedel ska finansieras” under införandet. Sveriges 21 landsting har idag 21 olika budgetprocesser för att planera för framtida läkemedelskostnader.

Cancerfonden föreslår att pengarna/fonden antingen administreras som ett landstingssamarbete eller av en statlig myndighet.

Cancerfonden konstaterar också att svensk cancerforskning alltjämt är världsledande men tappat mark i förhållande till jämförbara länder. 2006 hamnade Sverige på nionde plats globalt i fondens ranking, i år på plats 15.

För första gången har antalet nya cancerfall ett enskilt år passerat
60 000. Bland annat har cancer i urinblåsa/urinvägar – numera den tredje vanligaste cancerorsaken hos män – ökat kraftigt.

Bland mer positiva nyheter finns kortare väntetider i cancervården via så kallade standardiserade vårdförlopp, och det som Cancerfonden beskriver som offensiva politiska beslut (slutdatum) i kampen mot tobaksrökning.

I årets rapport presenterar Cancerfonden för första gången en jämförelse av hur landstingen klarar målen i de nationella riktlinjerna för fyra diagnoser.

Skillnaderna var relativt små mellan landstingen, men majoriteten nådde inte målen i riktlinjerna.

Andra läser