Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SoS trotsade sakkunniga i beslut om legitimation till tysk apotekstekniker

Socialstyrelsen går emot två sakkunnigutlåtanden från svenska universitet och beviljar åter receptarielegitimation till en tysk apotekstekniker (PTA). "Det här känns otroligt fel", säger Uppsala universitets sakkunnige och får stöd av Sveriges Farmaceuter, som beskriver beslutet som alarmerande för patientsäkerheten.

Förutsättningen är, enligt Socialstyrelsens beslut från tidigare i mars, att den PTA (Pharmazeutisch technischer assistentin) som ansökt fullgör en kompensationsåtgärd i form av ett lämplighetsprov i farmakologi eller en så kallad anpassningsperiod på apotek.

Som vi skrivit i tidigare artiklar har Socialstyrelsen tidigare beviljat receptarielegitimation till såväl danska farmakonomer som tyska PTA och holländska apoteksassistenter.

– Men det har vad vi förstår skett i mindre omfattning de sista åren, och vi hade hoppats att Socialstyrelsen tagit intryck av den kritik som vi och andra framfört, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

I det nya beslutet, där en tysk PTA ansökt, har Socialstyrelsen gått emot utlåtanden från sakkunniga på Uppsala universitet och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Socialstyrelsen håller i motiveringen till sitt beslut med de sakkunniga om att utbildningarna till PTA och receptarie skiljer sig markant.

– Det stora problemet är dock att Socialstyrelsen konstaterar att PTA och receptarien har jämförbara yrkesverksamheter, trots att en receptarie har ett betydligt mer långtgående egenansvar i sin yrkesroll. Både jag och min kollega i Kalmar har argumenterat för varför det inte kan vara jämförbar yrkesverksamhet och varför en PTA:s utbildning inte kan förbereda för en yrkesverksamhet jämförbar med receptariens, men det har man inte tagit hänsyn till i beslutet, säger Ronnie Hansson, universitetslektor på farmaceutiska fakulteten i Uppsala och en av de sakkunniga.

– Den sökandes utbildning saknar mycket, och att endast kräva en kompensationsåtgärd i form av ett lämplighetsprov i farmakologi känns otroligt fel med tanke på den stora skillnad i utbildningarna vi har konstaterat.

– Dessutom har den sökande möjlighet att i stället för detta prov välja att göra en anpassningsperiod, det vill säga praktik på apotek. I detta fall överlämnar man beslutet av godkännande till den handledare på apoteket som ska ha hand om den sökande. Vi får alltså inte kräva att den sökande studerar mer, läser kurser, till exempel författningar, eller gör ett språktest. Om den sökande väljer praktiken så kommer ett stort ansvar vila på apoteket, säger Ronnie Hansson.

Ronnie Hansson har efter beslutet kontaktat Socialstyrelsen för att få ett klargörande kring vilka kriterier som tillämpas för jämförbar yrkesverksamhet.

Socialstyrelsen svarade kortfattat att “av det underlag som (de sakkunniga, reds anm) inkommit med anser vi inte att det är styrkt att det rör sig om icke jämförbara yrkesverksamheter”.

Kristina Niemi beskriver Socialstyrelsens beslut som alarmerande.

– Det är hemskt att patientsäkerheten värderas så lågt i ett sammanhang där det handlar om legitimationer för hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimationen ska ju vara en garanti för kunskap och patientsäkerhet. Trots att Socialstyrelsen inser att utbildningarna är helt olika så anser man att det räcker med en mindre anpassning via ett prov eller en praktikperiod. Det är lite som att låta en apotekare, som ju sällan läst kirurgi, få genomföra operationer på en kirurgisk sjukhusavdelning efter en kortare praktikperiod. Det är också ytterst märkligt att man kör över samstämmiga sakkunniga från de lärosäten som har examinationsrätt, säger hon.

Förbundet har tidigare JO-anmält Socialstyrelsens beslut om att bevilja receptarieleg till danska farmakonomer.

Tänker förbundet agera i frågan nu?

– Ja, vi överväger hur vi ska gå vidare, det kan handla om att uppvakta departementet, skicka in en förnyad JO-anmälan eller agera internationellt. Vi har tagit initiativ till ett möte i den här frågan nästa vecka med företrädare för lärosäten, branschen, den internationella farmacin samt en jurist, säger Kristina Niemi.

Andra läser