Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler nya läkemedel

Läkemedelsindustrin är globalt sett långt ifrån en krisbransch sett till mängden innovationer. Antalet godkännanden av nya kemiska substanser, NCE, ökar såväl i USA som EU. En stark utveckling inom hepatit C, cancer och ovanliga sjukdomar driver utvecklingen.

EMA:s expertkommitté CHMP levererade 82 positiva utlåtanden under fjolåret. Av dessa avsåg 17 särläkemedel mot ovanliga sjukdomar och 40 övriga läkemedel med en ny så kallad NCE, ny kemisk entitet.

Siffrorna tillhör de högsta på senare år. Totalsiffran har i närtid bara varit högre 2011 (87).

Enligt en aktuell årsrapport från den internationella branschföreningen för läkemedelsbranschen, IFPMA, som Lif refererade på sin hemsida igår är trenden likadan i USA. 2012 var ett rekordår för den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA med 42 nya NCE-godkännanden samt biologiska läkemedel, den högsta nivån på ett decennium.

I EU är trenden just nu allra starkast för särläkemedel (orphan drugs). Hela 17 nya särläkemedel fick positiva utlåtanden i fjol. 2010 och 2011 var motsvarande siffra fyra och sedan dess har kurvan gått stadigt uppåt.

Bland terapiområdena dominerar sedan många år tillbaka cancer.

– Ungefär en fjärdedel av de nya godkända läkemedlen under de tre senaste åren finns inom ATC-kod L som omfattar läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, säger Marie Gårdmark, tillförordnad direktör för tillstånd på Läkemedelsverket till sajten Life-time.

Infektionssjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och diabetes är andra områden där det hänt mycket på senare år, enligt Life-time:s genomgång. Inom neurologi och hjärta-kärl har dock de nya läkemedlen varit fåtaliga på senare år.

Enligt den aktuella IFPMA-rapporten ökade läkemedels- och biotechbranschen sina forsknings- och utvecklingskostnader med 2,4 procent under 2013.

Andra läser