Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Kasta oss inte tillbaka i historien”

BLOGG: Svenska farmaceuter borde självklart få fortsätta att arbeta med läkemedel som är vetenskapligt förankrade. Lisa Ekstrand, vice ordförande i Sveriges Farmaceuter, ger sin syn på den högaktuella frågan om de antroposofiska läkemedlens status.

De antroposofiska preparatens vara eller icke vara i den svenska läkemedelslagstiftningen har varit en het fråga på senare tid. Frågan är relevant att följa för oss inom Sveriges Farmaceuter. Huruvida de antroposofiska medlen kommer att införlivas eller ej i den svenska läkemedelslagen kan vi än så länge bara spekulera i.

Från professionens håll kan vi med viss oro se hur det skulle kunna ske en urholkning av dagens läkemedelsbegrepp. Idag har vi läkemedel som genomgått kliniska prövningar. I debatten har vissa tolkat sjukvårdsministerns besked som att dessa läkemedel snart kan komma att jämställas med andra så kallade läkemedel som inte har några krav på effektstudier.

Från antroposofiskt håll hänvisar man å andra sidan till att över 15 000 läkare i Europa utövar antroposofisk medicin. Det är knappast ett bevis för att denna alternativa behandling fungerar. Vi kan väl snarare betrakta siffran som en statistik på hur många läkare som är anhängare av den antroposofiska filosofin.

Så länge det finns sjukdomar som inte går att bota så kommer sjuka människor fortsätta söka sig till alternativa behandlingsformer. Det sägs ju att hoppet är det sista som överger människan och för den enskilde individen kan den antroposofiska behandlingen vara av godo. Därmed inte sagt att samhället bör likställa preparat som saknar evidensbaserad effekt med läkemedel.

Att människor söker sig till alternativa behandlingar är inget nytt fenomen. Allt sedan skolmedicinens framväxt har alternativa behandlingsformer funnits vid sidan om densamma. Skillnaden är att man förr i tiden vanligtvis inte visste orsaken till sjukdom eller hur sjukdomar spreds. Det blev därför inte alltid ett bra resultat när den sjuke uppsökte läkaren eller fick medicin. Det är föga förundransvärt att man förr i tiden då sökte efter en alternativ behandling. Idag har vi större kunskap att tillgå: evidensbaserad medicin.

Om antroposofiska medel skulle komma att uppta plats vid sidan om konventionella läkemedel ute på apoteken så kommer det att få följder för apotekare och receptarier. De kommer att behöva sälja så kallade läkemedel med placeboeffekt.

Svenska farmaceuter borde självklart få fortsätta att jobba med läkemedel som är vetenskapligt förankrade och som tillför farmakologisk nytta för patienter. Det är så vi kan fortsätta att göra nytta inom hälso- och sjukvården.

Det politiska beslutet låter vänta på sig. Även om de senaste signalerna från ministern gjutit olja på vågorna, kvarstår frågan: Kommer läkemedel även i morgon att vara det vi idag menar med läkemedel, eller ska vi föras tillbaka i historien till en tid då vi inte praktiserade evidensbaserad medicin?

 Lisa Ekstrand, vice ordförande, Sveriges Farmaceuter

Andra läser