Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nationell plattform skapas på läkemedelsområdet

Regeringen vill skapa en nationell plattform för att lösa utmaningar på läkemedelsområdet. Idag samlas ett femtontal aktörer hos statssekreterare Agneta Karlsson.

– Ett partssammansatt arbete kommer att utgöra en viktig del i strävan efter att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande från regeringskansliet nu på morgonen.

Hur detta samarbete förhåller sig till arbetet i den nationella läkemedelsstrategin, som pågått sedan 2011, framgår inte av pressmeddelandet.

Målsättningen är att det ska finnas en “klar strategi och handlingsplan på området” hösten 2015 som ska gälla under hela 2016.

Deltagarna i dagens möte på socialdepartementet är representanter från SKL, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU, LIF, E-hälsomyndigheten, TLV, apoteksföreningen, Folkhälsomyndigheten, IVO, Vårdförbundet, Läkarförbundet och landstingen.

– Läkemedelsområdet är komplext och vi behöver fokusera på områden som kräver samordning och samsyn av berörda, säger statssekreterare Agneta Karlsson.

Mer information senare.

Andra läser