Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill låta apotek slippa licensansökningar

Licensansökningar bör inte längre utföras av apoteken. Sveriges Farmaceuter sätter ned foten i sitt remissvar på Anna Märta Stenbergs utredning och apoteksföreningen är på samma linje.

Efter att förbundets sektioner sagt sitt, är Sveriges Farmaceuter klar med sitt remissvar på del tre av läkemedels- och apoteksmarknads- utredningen som bland annat innehåller förslag om licensläkemedel.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har förbundet uttryckt skepsis mot förslaget att låta apoteken även i fortsättningen sköta licensansökningarna.

– Det är ingen naturlag att apoteken ska göra det här. Vi hade önskat en större ambition att se utanför lådan från utredarens sida, sa Clary Holtendal, professionsrådgivare på SFa, till Svensk Farmaci häromveckan.

Nu har remissvaret skickats in och det blev ett tydligt besked – licensansökningar bör lyftas bort från apoteken.

Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, är på samma linje.

– Dagens system är ologiskt. Förskrivning av licensläkemedel utgör per definition ett avvikande undantag som initieras av läkaren i samband med förskrivning. Läkaren gör en bedömning att ett avvikande läkemedel ska förskrivas, och Läkemedelsverket gör en bedömning om detta är ok. Apoteken gör överhuvudtaget ingen värdering av förskrivningen utan är en rent administrativ mellanhand.

– En kostnad genereras hos förskrivaren men belastar apoteket. För apotek som har oturen att ha många licensförskrivande läkare i närheten blir det särskilt ekonomiskt betungade. Generellt har dessutom antalet licenser ökat kraftigt på senare tid, liksom kostnaderna för ansökan, säger Johan Wallér.

Apoteksföreningen anser att det vore betydligt mer logiskt att licensansökningarna hanteras på förskrivarnivån. När licensmotiveringen kan skickas elektroniskt via den nya kommunikationslösning som Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten tagit fram, bör licensmotiveringen kunna utgöra ansökan, det vill säga ansökan bör inte behöva gå via ett apotek.

– Utredaren borde inte bara ha funderat på de tekniska aspekterna kring det här, utan även över själva logiken i systemet. Eller snarare frånvaron av logik, säger Johan Wallér.

Sveriges Farmaceuter hänvisar i sitt remissvar till en rapport från Läkemedelsverket, där verket pekar på möjligheten att utveckla tjänster för licensansökningar. Förskrivare skulle i ett sådant system kunna anlita exempelvis grossister eller apotek. Det skulle ge möjlighet till skälig ersättning för tjänsten, enligt förbundet.

Men att lägga ansvaret på förskrivarna, som apoteksföreningen vill, är heller inte uteslutet, enligt SFa.

– Vi tycker att de argument som utredningen framför mot ett förskrivaransvar är ganska ogrundade, säger Clary Holtendal.

Apoteksföreningen och förbundet välkomnar dock utredningsförslaget att en beviljad licens ska vara giltig för samtliga apotek.

Apoteksföreningen anser dock att det är helt oacceptabelt att belasta ett enskilt apotek för kostnaden för en licens som sedan är giltig på alla landets apotek.

Förbundet går inte lika långt här: ”Det troliga är att det apotek som söker licens och därmed betalar avgiften för ansökan också är mån om att behålla kunden”, skriver man.

Men SFa poängterar att detta måste monitoreras noga så att ”effekter som inte är önskvärda” inte uppstår.

Andra läser