Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Moderaterna

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier. Idag svarar Moderaternas Filippa Reinfeldt, sjukvårdspolitisk talesperson.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?

– Vi tycker den fungerar bättre än innan omregleringen.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?

– Det är oerhört viktigt för Sverige att investeringar i innovation fortsätter att läggas här. Astra Zeneca betyder mycket för det svenska forsknings- och innovationsklimatet. Forskningsanläggningen i Mölndal står exempelvis för två tredjedelar av Astra Zenecas vetenskapliga artiklar och anläggningen är betydelsefull inte bara för Sverige utan för hela Europas ställning inom Life Science.

– Alliansregeringen har prioriterat forskning och innovation högt och Life Science industrin är strategiskt viktig för Sverige. Därför vill vi fortsatta arbetet med att stärka förutsättningar för att driva, och även starta, svenska företag inom Life Science området.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och hur viktig är den?

– Den är självklart mycket viktig, särskilt i en tid som denna när fler och mer avancerade behandlingar av olika sjukdomstillstånd sker genom läkemedel.

Andra läser