Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Vänsterpartiet

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier för att ta reda på var de står. Vänsterpartiets svar på våra frågor presenteras av Anders Thoré, politisk sekreterare med ansvar för socialförsäkringsutskottets och socialutskottets frågor.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?
Omregleringen av apotekssystemet har inneburit sämre tillgång till läkemedel, högre priser, ökad stress och sämre kompetensutveckling för personalen samt ökade risker för konsumenter och patienter.

Vi är också på väg mot en monopolsituation där några få stora vinstdrivande apotekskedjor lägger under sig hela apoteksmarknaden.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?
Det är viktigt eftersom det ökar möjligheterna att vi kan behålla en del av den kompetens, som finns i företaget, i Sverige.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och viktig är den?
Farmaceuten är viktig för patientsäkerheten genom att kunden kan få rådgivning, instruktioner, diskutera hur mediciner kan påverka varandra med mera.

Det är bland annat därför som Vänsterpartiet vill att försäljning av läkemedel i dagligvaruhandeln ska regleras mer.

Det är också mycket olyckligt att omregleringen med efterföljande personalminskningar har ökat stressen, minskat tiden med kunderna och minskat utrymmet för kompetensutveckling.

Vi anser att det behövs en nationell kompetensplattform samt att apoteksägarna ska bli skyldiga att dokumentera personalens kompetensutveckling.

Vi anser också att Apoteket AB bör få i uppdrag att utveckla ett samarbete med sjukvårdshuvudmännen för att öka tillgängligheten av farmaceutisk kompetens i vårdkedjan.

Samarbetet ska syfta till att införa rutiner för läkemedelsgenomgång av patienter med många läkemedel inom särskilt boende, i hemtjänsten, på vårdcentraler och inom slutenvården.

Andra läser