Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare ökade följsamhet

Interventioner från apotekare på öppenvårdsapotek kan öka patienters följsamhet till sin läkemedelsbehandling och kapa stora kostnader, att döma av en ny stor amerikansk studie.

Studien, som genomförts av forskare vid University of Pittsburgh, presenterades i augustinumret av tidskriften Health Affairs, och refereras av sajten Medical Xpress.

I studien ställde 283 apotekare på Rite Aid-apotek standardfrågor om följsamhet till personer som hämtade ut medicin.

Ytterligare standardiserad dialog fördes med kunder som visade tecken på bristande följsamhet.

Över 29 000 apotekskunder fick frågorna och jämfördes sedan med avseende på följsamhet med en kontrollgrupp.

Följsamheten kartlades genom mätning av parametern PDC80 via data från försäkringsfordringar.

Följsamheten höjdes med mellan 3,1 och 4,8 procent (beroende på typ av terapi) i interventionsgruppen jämfört med kontrollerna.

Vårdkostnaderna minskade med i snitt 341 dollar per år och person hos patienter med orala diabetesläkemedel i interventionsgruppen, jämfört med motsvarande patienter i kontrollgruppen.

Andra läser