Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppsala behåller uppdelade utbildningar

Det mesta tyder på att Uppsala farmaciutbildningar börjar ges enligt en 3+2-modell hösten 2016, där apotekar- och receptarieutbildningarna fortfarande är två skilda program. UPPDATERAD 28/2, 13:51

Apotekar- och receptarieutbildningarna i Uppsala kvarstår med all sannolikhet som separata program när de nu stöps om enligt 3+2-modellen. Umeå universitet tillämpar som enda lärosäte 3+2-modellen redan idag.

Modellen innebär att det på apotekarprogrammet i Uppsala ska finnas en möjlighet att ta ut en farm kand efter tre år.

– Hur de studenter som antas till apotekareprogrammet efter de tre första åren ska kunna ta ut en receptarieexamen vet vi inte i dag. Men vi anser att det bör kunna ordnas för de som har sökt in till apotekarprogrammet, och som kanske har ändrat sig och önskar avsluta som receptarie. Det bör vara möjligt att hitta en optimal lösning på detta, säger Ronnie Hansson, universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Personer med examen från receptarieprogrammet kommer också under vissa förutsättningar att kunna studera vidare i två år till apotekare.

Viljan att bibehålla två skilda program i Uppsala har, enligt Ronnie Hansson, varit en tydlig åsikt från avnämarna i Farmaceutiska rådet, ett organ med externa personer som är ett bollplank för fakulteten.

– Den interna farmaceutiska kommittén har sedan valt att gå på samma linje. Nu är det här upplägget ramen eller direktiven för det arbete som en särskild arbetsgrupp genomför, säger Ronnie Hansson.

– Undervisningen planeras att bli gemensam för apotekar- och receptariestudenter under framför allt termin 1. Praktikmoment kommer i båda fallen att finnas under det tredje studieåret, säger Ronnie Hansson.

– Förändringen kommer också att innebära att studenterna får läsa kurser parallellt i större grad än idag, och att kurserna därmed blir längre utdragna i tiden. Det blir troligen max tre parallella kurser samtidigt.

Planen är att de nya utbildningarna ska dra igång höstterminen 2016.

– Därför måste upplägget spikas redan i vår, för att vi i höst ska kunna börja förbereda kurserna. Det blir ett digert förberedelsearbete, säger Ronnie Hansson.

Igår debatterades farmaciutbildningarna på fakultetens grundutbildningsdag för lärare.

En paneldebatt anordnades, som Svensk Farmaci berättade igår, med avnämarrepresentanter.

Sveriges apoteksförening efterlyser, som Svensk Farmaci skrev igår, mer fördjupning inom farmakoterapi, kommunikation och rådgivning på programmen och anser att dagens utbildningar har en slagsida mot kemi. Åsikten delades dock inte helt av de andra externa intressenterna under gårdagens debatt.

– Samtliga i panelen uttryckte på olika sätt att det är viktigt att vi behåller bredden i utbildningarna. Vi önskade mer besked om synen på just profilering av apotekare kontra receptarie. Men där fick vi inte så mycket tips, säger Ronnie Hansson.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, var en av deltagarna i debatten.

– Det är viktigt att utbildningarna bibehåller sin vetenskapliga bredd och djup, vi får inte skapa en för snäv inriktning mot en viss typ av arbetsgivare. Apotekare måste exempelvis ha möjligheten att doktorera vid utländska universitet efter genomförd utbildning, säger han.

Sveriges Farmaceuters rådsmöte i november beslutade att förbundet ska utreda hur man anser att farmaciutbildningarna bör förändras utifrån de förändringar som sker på arbetsmarknaden.

Utredningen ska presenteras vid förbundets fullmäktigemöte i höst.

Andra läser