Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Minskning av antalet anställda att vänta

Efter en period av kraftig expansion planerar Läkemedelsverket nu att minska antalet heltidsanställda till 700 på två år. Förändringen är kopplad till genomförandet av två större projekt, berättar Thomas Ekvall, verkets HR-chef. UTÖKAD 12:04

I augusti skrev Svensk Farmaci om den delårsrapport för första halvåret 2013 som Läkemedelsverket då lämnade till regeringen.

Av rapporten framgick att den totala personalkostnaden för verket ökat med nästan 44 miljoner kronor jämfört med fjolårets delårsredovisning. Kostnadsökningen bottnar enligt rapporten i att 54 årsarbetare, mätt som årsarbetskraft, rekryterats.

Men nu är det slut på expansionen – istället väntar neddragningar de närmaste två åren.

– Vi har medvetet växt på ett sätt så att vi kan klara nuvarande uppdrag. Men vi ser framgent att vi kan vara något färre förutsatt att vi framgångsrikt implementerar två större projekt. Detta också givet att vi inte erhåller några nya uppgifter, säger Thomas Ekvall, HR-chef på Läkemedelsverket, till Svensk Farmaci.

– Vår bedömning är att Läkemedelsverket kommer att ha omkring 700 heltidsanställda vid årsskiftet 2015-2016, men vårt arbete med de två större projekten kommer att klarlägga vårt behov.

Hur många anställda har Läkemedelsverket idag?

– I oktober var vi 719 FTE, det vill säga heltidstjänster. Antal anställda är naturligtvis fler då vi har deltidstjänstgörande, men det vi fokuserar på är antalet FTE.

Vilka är de två stora projekten?

– Det ena handlar om att skapa effektiva processer inom alla verksamhetsområden, och där har Tillstånd för närvarande kommit längst. Det andra går ut på att, när vi genomarbetat dessa, stödja processerna med ett systemstöd. Det projektet, som vi kallar ISI, kommer att införas fullt ut under 2016.

– Syftet med allt detta är att vi ska kunna öka vår leverans i ärendehanteringen och på det sätt vi arbetar i övrigt. Vad avser personal så avser vi alltså åstadkomma en situation där vi klarar våra uppdrag med något färre antal anställda, annars har vi ju fått dålig eller ingen effekt av projekten. Hur ska vi då balansera detta, jo genom naturlig avgång och genom att noggrant överväga tillsättningar i vakanssituationer, säger Thomas Ekvall.

Dag Isacson är ordförande i Sacoföreningen på Läkemedelsverket.

– Vi är inte direkt överraskade över det här beskedet. En viktig aspekt i den här förändringen är att man ser till att säkra verkets nyckelkompetenser, de har vi inte råd att förlora. Det går inte att använda osthyveln, säger han.

Andra läser