Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Experter har kopplingar till läkemedelsindustrin

Svenska experter som deltar i EU:s läkemedelsarbete har oftare direkta intressen inom läkemedelsindustrin, jämfört med experter från andra EU-länder. Det visar Svensk Farmacis genomgång av EMA:s så kallade expertlista.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA uppdaterar regelbundet en offentligt tillgänglig lista på de vetenskapliga experter som myndigheten anlitar.

Listan innehåller jävsdeklarationer som experterna undertecknat själva. Experterna måste varje år fylla i eller förnya sina jävsdeklarationer.

EMA gör, baserat på jävsdeklarationerna, en riskgradering av varje expert.

Tre risknivåer finns, där 1 står för ”inga deklarerade intressen inom läkemedelsindustrin”, 2 betyder ”indirekta intressen inom läkemedelsindustrin” och 3 står för ”direkta intressen inom läkemedelsindustrin”.

Intressena avser personernas yrkesverksamhet under de senaste fem åren. Intressen gör att olika restriktioner gäller för den aktuella expertens EU-arbete.

Sverige har, som Svensk Farmaci uppmärksammat tidigare, sett till landets folkmängd en relativt stor expertrepresentation i EMA-arbetet.

Expertkontingenten från Läkemedelsverket består av 194 personer. Enligt Svensk Farmacis genomgång av listan befinner sig 35 av dessa 194 svenska experter i kategori 3, och har alltså “direkta intressen i läkemedelsindustrin” enligt EMA:s definition. Det motsvarar 18 procent av experterna.

Det är klart fler än tunga EU-länder som Tyskland och Frankrike. Endast 22 av de 245 experterna från det tyska läkemedelsverket, BfArM, tillhör exempelvis risknivå 3.

Av experterna som EMA anlitar från det franska läkemedelsverket, AFSSAPS, befinner sig 27 i kategori 3.

Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHPRA har dock i absoluta tal fler experter som bidrar i EU-arbetet med direkta intressen inom läkemedelsindustrin än Sverige – 44 stycken.

Britterna bidrar dock med hela 273 experter. Procentuellt räknat har Sverige en högre andel kategori 3-experter än Storbritannien.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverket rekryterat många personer från Astra Zenecas nedlagda forskningsenheter i Sverige på senare tid.

Detta har påverkat antalet personer med direkta intressen i läkemedelsindustrin – 9 av de 35 experterna med risknivå 3 har arbetat på Astra Zeneca under de fem senaste åren, enligt EMA:s lista.

Andra läser