Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmacifackets påståenden kritiseras

Reklamombudsmannen, RO, anser att tidningen Farmacifacket, som ges ut av TCO-förbundet Farmaciförbundet, använder vilseledande påståenden i material avsett för annonsörer.

Bakgrunden är den anmälan som gjordes tidigare i år av Dagens Medicin och Dagens Apoteks marknadschef Mikael Abrahamsson, se tidigare artikel.

I annonsprislistan påstås bland annat att ”enbart via Farmacifacket når annonsörer alla yrkesgrupper som har kundkontakt på apotek”.

Abrahamsson hävdade i sin anmälan att påståendet är ”helt felaktigt, eftersom Dagens Apotek distribueras till samtliga apotek i Sverige och också når alla yrkesgrupper som har kundkontakt på apotek”.

Farmacifacket avvisade kritiken i ett yttrande till RO.

Reklamombudsmannen går i sitt uttalande, som nu offentliggjorts, på Mikael Abrahamssons linje.

”Annonsörens uppgifter styrker inte att man är den enda tidningen som når alla yrkesgrupper som har kundkontakt på apotek. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler”, skriver RO Elisabeth Trotzig.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglerande organ, som värderar huruvida marknadsföring är förenlig med de så kallade ICC-reglerna.

Utgångspunkten är att ”korrekt, hederlig och laglig reklam ökar konsumenternas förtroende för annonsörerna och är en förutsättning för en välfungerande marknad”. RO prövar själv ärenden i uppenbara fall, medan övriga ärenden hänskjuts av till Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON, för prövning.

Andra läser