Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fight om helförpackade läkemedel inför dosreform

Dospatienternas helförpackade läkemedel är en stor stridsfråga inför konkurrensutsättningen av dos. Öppenvårdapoteken befaras förlora marknadsandelar till de nya dosaktörerna.

Drygt 180 000 patienter i Sverige får dosförpackade läkemedel.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting använder dospatienterna i snitt tio läkemedel vardera.

Men bara cirka hälften av dessa är ompaketerade – resten administreras via helförpackning.

När landstingen upphandlade dostjänsten, ingick i kravspecifikationerna att dosproducenten även ska kunna leverera dospatienternas läkemedel som levereras i helförpackning.

SKL har nu klargjort, i ett brev till Sveriges Apoteksförening, att patienten får välja ”vilken apoteksdetaljist som ska leverera och försälja läkemedlen i helförpackning”.

Patienten eller vårdpersonal ska antingen kunna införskaffa dessa läkemedel från det lokala apoteket, eller ”via samleverans från producenten av dospåsarna”.

Att få alla läkemedel från samma håll kan ha praktiska fördelar. Dosaktörerna har därför kalkylerat med att lägga vantarna på stora delar av försäljningen av dessa helförpackade läkemedel.

Kalkylerade volymer av helförpackade läkemedel var centrala i de prispressade erbjudanden som de nya dosaktörerna erbjöd under upphandlingsfasen.

– Idag sker ju försäljningen av de helförpackade läkemedlen till dospatienter ibland via lokala apotek och ibland via Apoteket AB:s distansapotek. Men i och med avregleringen av dos lär dosaktörerna argumentera för möjligheten att få dessa läkemedel i samma leverans som dosläkemedlen, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Per Manell är styrelseordförande hos nya dosaktören Svensk Dos AB. Bolaget ska inom kort försörja Region Skåne med dosläkemedel.

– I regionen bor 93 procent av dospatienterna i äldreboenden. Åtskilliga av dessa boenden får redan idag direktleveranser av dosläkemedel och helförpackade, så personalen slipper redan idag springa till apoteket. Men dosremsorna kommer från Apotekets dosapotek och de helförpackade läkemedlen från distansapoteket. Vi kommer att kunna samleverera läkemedlen vilket underlättar betydligt för mottagarna, säger Per Manell.

– Det finns inget tvång, men regionen har kommunicerat att man rekommenderar samleveranser av läkemedlen från oss. Dels av ekonomiska skäl men också av patientsäkerhetsskäl, säger Per Manell.

Andra läser