Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Farmacevt träffar sällan dospatient”

Anders Carlsten, direktör för verksamhetsområdet användning på Läkemedelsverket, bemöter kritiken mot verkets nya rapport om dostjänsten.

I en artikel i fredags här på sajten framfördes kritik mot Läkemedelsverkets nya rapport om dostjänsten, som tagits fram som ett led i den nationella läkemedelsstrategin.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund, fann det märkligt att farmacevter på apotek och i dosverksamhet inte involverats i arbetet med utvärderingen.

Anders Carlsten är direktör för verksamhetsområdet användning på Läkemedelsverket.

– Ungefär 185 000 patienter får dosläkemedel i Sverige idag, men mindre än tio procent av dessa hämtar sina läkemedel själva på apoteken. Farmacevterna på apotek träffar därför sällan andra än patienternas ombud. Därför har vi begränsat oss till att i första hand tala med sjuksköterskor och läkare som har mer direktkontakt med patienterna, säger Anders Carlsten.

Anders Carlsten ger dock Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel och ordförande i Apotekarsocietetens öppenvårdssektion, rätt i kritiken mot rapportens påstående om att dosrecepten är heltäckande.

– Här får jag ge Carin rätt, dosrecepten borde vara en aktuell översikt över patientens läkemedelsbehandling men är tyvärr inte alltid det idag. Men detta är något som kommenteras i slutversionen av rapporten, säger Anders Carlsten.

Carin Svensson beskrev rapporten som en ”i princip oanvändbar beskrivning av en historisk dostjänst”.

– Jag förstår att Carin vill blicka framåt, men det som funnits att studera är ju Apodos. Vi har nu fått 15-20 detaljerade och i många fall bra remissvar, bland annat från Sveriges Farmacevtförbund, som vi beaktat när vi utformat slutversionen av rapporten. Remissförfarandet kan ses som en del i rapportförfattandet. I slutversionen har vi också utökat antalet förbättringsförslag för dos, säger Anders Carlsten.

Andra läser