Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

2D-lösning sannolik

Det EU-gemensamma systemet för äkthetskontroll av läkemedel dröjer. Men det lutar nu åt en lösning med tvådimensionella koder på förpackningarna, en modell som tidigare utvärderats på svenska apotek.

I mitten av november lade regeringen fram en proposition till riksdagen, som innebär att delar av det nya EU-direktivet om förfalskade läkemedel införlivas i svensk lag.

Den kanske mest konkreta förändringen på sikt inom området, är de nya kraven på autentisering av läkemedelsförpackningar. Dessa delar av direktivet kommer dock att införas först i ett senare skede.

Ett nytt EU-gemensamt system ska göra det möjligt att verifiera alla läkemedels äkthet och spåra individuella förpackningar.

Exakt hur systemet kommer att se ut är oklart, men EU har i nuläget tre huvudalternativ som utvärderas: En traditionell linjär streckkod, tvådimensionell kod (2D) eller så kallad radiofrekvensidentifiering (RFID).

– Problemet med linjära koder är att de inte kan bära så mycket information. 2D-koder rymmer mycket mer information. RFID anses av många för dyrt. Om jag var en spelare skulle jag sätta en slant på att det blir 2D-koder, säger John Chave, generalsekreterare för apoteksägarnas EU-gruppering PGEU, till tidskriften Pharmaceutical Weekly.

Branschen har dock gått före lagstiftarna – de forskande läkemedelsföretagens europeiska organisation Efpia har redan fattat ett principbeslut om att införa ett alleuropeiskt kontrollsystem. 2D-koder utvärderades redan 2009 på svenska apotek i ett samarbetsprojekt mellan Efpia, Apoteket AB och grossister.

Systemet går ut på att den expedierande farmacevten scannar förpackningens 2D-kod vid försäljning. Information om förpackningens unika identitet skickas till en databas, där den kontrolleras mot en lista över tillåtna unika identiteter.

Andra delar av det aktuella EU-direktivet ska nu alltså införlivas i svensk lag via den aktuella propositionen.

– Det finns mycket i direktivet som inte har att göra med autentiseringen, och dessa delar borde alla EU-stater vara i färd med att implementera för närvarande, säger John Chave.

Andra läser