Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framåt för tillverkare av extempore i Norrland

Det går inte tungt för alla aktörer i apoteksbranschen. På extemporeapoteket Unimedic i Matfors utanför Sundsvall växer verksamheten så det knakar.

Som Svensk Farmaci kunde berätta i förrgår så förs det diskussioner om neddragningar på APL, Apotek Produktion & Laboratorier, mot bakgrund av konkurrensutsättningen av bolaget. Hos den konkurrerande uppstickaren Unimedic i Matfors utanför Sundsvall, är situationen just nu den motsatta.

– Vi ser väldigt positivt på framtiden. Hittills i år har vi haft en kraftig tillväxt, som vi förväntar oss ska fortsätta. Detta samtidigt som vi anställer nya medarbetare, bland annat farmacevter, säger Christer Ahlberg, arbetande styrelseordförande i Unimedic.

Utveckling och produktion av läkemedel har funnits vid anläggningen i Matfors sedan 1960-talet, men med flera olika ägare. När apoteksmarknaden monopoliserades i början av 1970-talet blev anläggningen en del av ACO. Under 1980-talet ägde Pharmacia anläggningen och när företaget lämnade Matfors i början av 1990-talet startade Unimedic sin verksamhet, som togs över av företaget Medcap 2006.

Företaget har i dag flera olika ben där tillverkning av extemporeläkemedel är en del. Man utför också läkemedelsutveckling och produktion av läkemedel på beställning från läkemedelsindustrin, samt servar, tillverkar och säljer produkter på beställning från apotekskedjor.

Även om verksamheten kunde ligga mer centralt i Sverige, rent befolkningsmässigt, anser Christer Ahlberg att det finns vinster med att ha verksamheten ligger i Matfors.

– Den största fördelen är att vi har en lång tradition av tillverkning av både sterila och icke sterila flytande läkemedel i huset. Vi har en väldigt stabil och kompetent personalgrupp, det personalen här inte kan om flytande läkemedel, är inte värt att kunna, säger Christer Ahlberg.

Det har dock inte bara varit enkelt att ge sig ut på den nya marknaden för extemporeläkemedel. Christer Ahlberg berättar att man på Unimedic, som första fristående aktör, har fått ägna mycket tid åt diskussioner om regelverket på området, bland annat med socialdepartementet. Dessutom har man behövt göra stora investeringar i infrastruktur för att få den nya extemporeverksamheten att fungera.

– Arbetet har tagit mer tid än vi hade hoppats att det skulle göra. Det har verkligen varit en utmaning och en risk att ge sig in i, men för oss varit värt mödan. Omregleringen blev dock bra. Den har öppnat upp för nya affärsmöjligheter och samtidigt ser vi att patienterna får bättre produkter nu när det finns konkurrens på marknaden, säger Christer Ahlberg.

Andra läser