Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Förbundet får gehör i apoteksutredningen”

Det är bra att Sofia Wallströms förslag tar utgångspunkt i ett tydligt patientintresse, skriver Sveriges Farmacevtförbunds ordförande Thony Björk på förbundsbloggen apropå dagens presentation av Läkemedels- och apoteksutredningen.

Det är glädjande att se att regeringens utredare Sofia Wallström lyssnat på och värderat de synpunkter hon fått från de många intressen som finns inom apoteksområdet. Det är också bra att hon landat sina förslag utifrån ett tydligt patientintresse. Det stödjer vi till fullo.

Vi har efter apoteksomregleringen fått en ökad tillgänglighet i form av fler apotek, men upplevelsen av tillgängligheten till receptförskrivna läkemedel är att det blivit sämre. Även om servicemätningar från apoteksaktörerna inte tyder på försämringar, är de mycket riktigt som Wallström noterar missvisande eftersom de inte fångar de kunder som vänder i dörren då de får beskedet att deras läkemedel inte finns i lager.

Det är därför bra att Sofia Wallström föreslår en rad förändringar för att förbättra lagerhållning och information till kund, allt i syfte att säkerställa att kunden får det läkemedel som förskrivits. Förslaget om att alla apoteks lager skall vara tillgängliga via webb är intressant men svår. Vem skall betala? Det är positivt med en förlängning av perioder i utbytessystemet för generiska läkemedel. Det underlättar för apoteken att lagerplanera.

Jag tror att mycket av problematiken kring tillhandahållande, 24-timmarsregel och generikautbyte, skulle avsevärt förbättras om full returrätt på läkemedel inom förmånen införs. I Danmark har man 14-dagars perioder och det fungerar utan problem tack vare att full returrätt finns. Det innebär att apoteken törs beställa hem tillräcklig mängd läkemedel utan att som i den svenska modellen idag, riskera att bli sittande med ett lager som inte går att avyttra. Även dyrare läkemedel skulle då kunna finnas i lager.

Sveriges Farmacevtförbund vill att generikasystemet ändras så att patienter kan erbjudas samma produkt under hela receptets giltighetstid och vi tycker att det är utmärkt att Sofia Wallström tar upp frågan. Det är med dagens system en patientsäkerhetsrisk att utbyte till olika läkemedelsfabrikat sker var tredje månad då ny omgång hämtas ut från apotek. Även om apoteksfarmacevten gör allt för att förklara för kunden, eller inte sällan när det gäller äldre patienter – kundens ombud, att det är samma läkemedel.

Ett allvarligt problem med dagens prissättningsmodell är det faktum att apoteken inte kan överleva på sin kärnaffär – att svara för en god receptläkemedelsförsörjning i hela landet. Dagens modell att ersätta apoteken för den insats de gör som en del av sjukvården måste ändras. Vi har länge drivit frågan att ersätta apoteken för de tjänster de gör för patienten och för sjukvården. Vi ser idag i hela Europa en trend att apoteken går från enbart en marginal på de läkemedel de säljer till en modell där marginalen minskar, eller uteblir, till en ersättning för tjänsten. Det ger de rätta drivkrafterna för framtidens apotek.

En bra verktygslåda med korrekta stödsystem på våra svenska apotek är nödvändig. Farmacevtens uppdrag är inte enbart att expediera rätt läkemedel, utan i varje möte förvissa sig om att kunden använder sitt läkemedel på rätt sätt. Det är betydligt viktigare än vilket generikafabrikat som lämnas ut. Farmacevterna är samhällets läkemedelsexperter!

Thony Björk

Andra läser